Prawidłowe udokumentowanie wypadku zapewni wypłatę odszkodowania

Data: 31-08-2013 r.

Gdy dojdzie do zdarzenia na drodze, zbierzmy wszystkie dowody opisujące przebieg kolizji. Nie zawsze wystarczy oświadczenia sprawcy. Czasem należy wezwać policję, by sporządziła notatkę. Prawidłowe udokumentowanie wypadku zwiększa szansę na uzyskanie odszkodowania.

Udział w zdarzeniu drogowym zwykle pociąga za sobą proces dochodzenia odszkodowania. Należy zacząć od wykazania zaistnienia kolizji czy wypadku, a następnie udokumentować wysokość szkody. Bez względu na to czy jesteśmy kierowcą, czy pasażerem, warto zadbać o zebranie wszystkich dowodów, by wykazać, że faktycznie doszło do wypadku, a jego okoliczności są zgodne z przedstawioną przez nas wersją. Jeśli nie będziemy w stanie prawidłowo udokumentować wypadku innymi dowodami niż nasze oświadczenie, musimy liczyć się z odmową wypłaty odszkodowania.

Uczestnictwo w wypadku i jego przebieg często potwierdza notatka sporządzona przez wezwanych policjantów, a także wyrok sądu lub postanowienie kończące dochodzenie bądź śledztwo. Jednak najczęściej, w obawie przed grożącym mandatem i długim czasem oczekiwania na przyjazd policji, kierowcy decydują się na sporządzenie pisemnego oświadczenia sprawcy o zdarzeniu drogowym. Warto pamiętać, że takie rozwiązanie nie zawsze jest wystarczające, a obowiązujące przepisy wskazują, w jakich sytuacjach konieczne będzie zawiadomienie policji o wypadku.

Oświadczenie sprawcy

Jeśli rozmiar szkód jest niewielki, a zależy nam na szybkim dopełnieniu formalności, można sporządzić pisemne oświadczenie, w którym sprawca kolizji wskaże, w jakich okolicznościach doszło do wypadku, jakie pojazdy w nim uczestniczyły wraz z danymi kierujących oraz informacją, gdzie zawarto ubezpieczenie OC. Bez względu na to czy jesteśmy sprawcą kolizji, czy osobą poszkodowaną, w oświadczeniu zawsze trzeba dokładne opisać uszkodzenia pojazdów oraz wskazać dane osób nimi podróżujących.

Ten pierwszy opis pozwoli uniknąć sytuacji, w której drugi kierowca wykaże uszkodzenia powstałe przed zdarzeniem jako powypadkowe. Jeśli to my zostaliśmy poszkodowani, ułatwi udowodnienie, że usterki powstały w następstwie tej kolizji. Ta sama zasada ma zastosowanie w odniesieniu do uszkodzeń ciała. Jeżeli w zdarzeniu uczestniczyli pasażerowie, należy wskazać ich dokładne dane oraz pojazd, którym podróżowali.

Zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń

Jeśli w wyniku wypadku auto służbowe zostało uszkodzone albo jadący nim pracownik został poszkodowany, należy zgłosić to do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał zawartą polisę. Najczęstszym błędem jest zgłoszenie szkody do własnego ubezpieczyciela zamiast do ubezpieczyciela sprawcy. Zakład ubezpieczeń, w którym zawarliśmy polisę, powinien oczywiście przekazać nasze zgłoszenie do właściwego organu, ale wydłuża to czas likwidacji szkody i wypłaty świadczenia. Dlatego też, jeśli dysponujemy oświadczeniem sprawcy, możemy wystąpić od razu do zakładu ubezpieczeń wskazanego w jego treści. Gdy na miejsce przybyła policja i sporządziła notatkę, spiszmy numery rejestracyjne i dane sprawcy zdarzenia, ponieważ na ich podstawie możemy samodzielnie sprawdzić do jakiego zakładu ubezpieczeń zgłosić szkodę (na stronie www.ufg.pl), zanim otrzymamy oficjalny dokument z policji.

W przypadku flot samochodowych często już w samej umowie ubezpieczenia przewidziano obsługę procesu likwidacji szkód. Wystarczy zatem zawiadomienie swojego ubezpieczyciela o wypadku, wtedy ten zajmie się wszystkimi procedurami związanymi z wypłatą odszkodowania.

Gdy doszło do uszkodzenia pojazdu, standardowe dokumenty potrzebne w procesie likwidacji szkody to:

  • oświadczenie sprawcy zdarzenia lub notatka policyjna (ewentualnie wyrok sądu, postanowienie o umorzeniu postępowania),

  • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,

  • kopia dowodu osobistego i prawa jazdy kierowcy,

  • ewentualnie dokumentacja zdjęciowa z miejsca zdarzenia.

W przypadku obrażeń ciała u kierującego lub pasażera samochodu służbowego, do zgłoszenia szkody należy załączyć dodatkowo:

  • kopię dowodu osobistego poszkodowanego,

  • dokumentację medyczną z przebiegu leczenia (karty informacyjne, historie choroby, zaświadczenie o przebytej rehabilitacji),

  • faktury i rachunki dokumentujące koszty zakupu leków i prywatnych wizyt lekarskich,

  • oświadczenie o kosztach dojazdów poniesionych w związku z leczeniem wraz z kopią dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym się one odbywały (ewentualnie bilety komunikacji miejskiej),

  • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości utraconego wynagrodzenia w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim wraz z kopią tych zwolnień.

Jeśli nie dysponujemy kompletem dokumentów w chwili zgłaszania szkody, nie ma przeszkód, żeby dostarczyć je w terminie późniejszym, tym bardziej, że na ubezpieczycielu ciąży obowiązek powiadomienia nas o niezbędnej dokumentacji.

Pamiętajmy, że prawidłowe udokumentowanie wypadku i rozmiarów szkód pozwoli uniknąć problemów związanych z kwestionowaniem przez ubezpieczyciela okoliczności wypadku i wysokości roszczeń. Dlatego też już na miejscu warto zadbać o zebranie wszystkich dowodów, a w razie jakichkolwiek wątpliwości wezwać policję.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32316 )
Array ( [docId] => 32316 )

Array ( [docId] => 32316 )