Przewoźnik może odzyskać dobrą reputację

Data: 03-07-2013 r.

Jedną z formalności, którą musi spełniać przewoźnik lub podmiot zarządzający transportem jest wymóg dobrej reputacji. W razie jej utraty, grozi nawet zakaz wykonywania działalności. Na szczęście dobrą reputację można odzyskać.

 

Wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony jeżeli wobec przedsiębiorcy orzeczono prawomocny wyrok skazujący za przestępstwa umyślne (szczególnie na gruncie prawa handlowego, prawa o ruchu drogowym itp). Podobnie, wymóg dobrej reputacji przestaje być spełniony, jeżeli podmiot podlega wykonaniu co najmniej dwóch decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej lub otrzymał dwie prawomocne kary grzywny na gruncie prawa transportowego.


Takim karom podlegają m.in. działania związane choćby z transportem niebezpiecznych towarów, których przewóz jest zabroniony lub kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego.

Procedura utraty dobrej reputacji


Organ wydający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, po stwierdzeniu, że na przedsiębiorcę lub osobę zarządzającą transportem nałożono sankcje, niezwłocznie wszczyna postępowania administracyjne. Jego następstwem może być m.in. kontrola w firmie transportowej. Postępowanie kończy wydanie decyzji administracyjnej, która albo stwierdza, że dobra reputacja zostaje nienaruszona, albo stwierdza jej utratę.


Odzyskanie dobrej reputacji

Utrata dobrej reputacji trwa do czasu, gdy dojdzie do zatarcia skazania za przestępstwa lub wykroczenia, które były przyczyną jej utraty lub po upływie 2 lat od nałożenia sankcji administracyjnych nałożonych za naruszenia przepisów transportowych.

Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, po orzeczeniu utraty dobrej reputacji lub zakazu kierowania operacjami transportowymi stwierdzi niezdolność zarządzającego transportem do kierowania tymi operacjami. Wtedy zarządzający będzie musiał zwrócić, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, certyfikat kompetencji zawodowych. Jeżeli tego nie zrobi, grozi mu 500 zł kary.


Zdolność do kierowania operacjami transportowymi, a co za tym idzie, certyfikat można odzyskać na własny wniosek. Będzie to możliwe dopiero, gdy znikną przesłanki, które były podstawą do stwierdzenia niezdolności do kierowania operacjami transportowymi.Katarzyna Laskowska-Woś
, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32296 )
Array ( [docId] => 32296 )