Nie każdy zamawiający sporządza sprawozdanie roczne

W rocznym sprawozdaniu za udzielone zamówienia publiczne za 2012 rok należy zamieścić informacje zarówno o przetargach zamawiającego, jak i o zamówieniach jego jednostek odrębnych. W przeciwnym razie dokument zostanie sporządzony niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego (art. 32 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednostki samorządu terytorialnego same przygotowują dokument

W przypadku gdy zamawiającym jest jednostka budżetowa (jednostka organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa), to musi ona samodzielnie sporządzić roczne sprawozdanie. Następnie przekazuje je do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zamawiający sektorowi nie muszą składać sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Przede wszystkim jednak obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dotyczy wszystkich zamawiających, którzy w ubiegłym roku udzielali zamówień publicznych. Wynika to z art. 98 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjątek stanowią zamawiający sektorowi – muszą oni przekazać sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, nawet gdy wartość ich zamówień sektorowych jest niższa niż progi unijne (art. 133 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Obecnie są to kwoty:

  • 400.000 euro dla dostaw lub usług oraz
  • 5.000.000 euro dla robót budowlanych,

od których to istnieje obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach sektorowych.

Sprawozdanie skład się na specjalnym formularzu

Wszystkie powyższe informacje należy zamieścić na odpowiednim formularzu. Jego wzór zamieszczony jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji rocznych zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.

Agata Smerd ,praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, jest ekspertem przy Ministerstwie Gospodarki oraz członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32363 )
Array ( [docId] => 32363 )