Sprawozdania o zamówieniach za 2012 rok nadal według starych zasad

Zamawiający mają obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych do 1 marca następującego roku. Muszą przekazać ją Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych może jednak powodować pewne wątpliwości w tym zakresie.

Wątpliwości związane z tegorocznym przygotowaniem sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych to efekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), która zacznie obowiązywać od 20 lutego 2013 roku. Otóż zgodnie z nowym brzmieniem art. 98 ust. 4 ustawy Pzp zmianie ulegnie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji rocznych zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. Na jego wydanie premier ma 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, zatem musi to nastąpić najpóźniej do 20 lutego 2014 r. Z kolei zgodnie z art. 6 ustawy o zmianie ustawy Pzp do czasu wydania nowego rozporządzenia swoją moc prawną zachowują dotychczasowe akty wykonawcze. Co oznacza ta sytuacja?

 

Przykładowo zamawiający wysyłający sprawozdanie przed 20 lutego 2013 r. będą je sporządzać według obecnych zasad. Sposób przygotowania sprawozdania nie zmieni się również w okresie między wejściem w życie nowelizacji ustawy Pzp (20 lutego 2013 r.) a ostatecznym terminem przekazania sprawozdań (1 marca 2013 r.), jeżeli wciąż nie zostanie uchwalony nowy akt wykonawczy.

Jednak jeśli nowe rozporządzenie zostanie uchwalone w okresie pomiędzy 20 lutego a 1 marca 2013 r., wówczas wszelkie sprawozdania przekazywane Prezesowi UZP po 20 lutego będą sporządzone na nowych wzorach. Do czasu uchwalenia nowego aktu wykonawczego sprawozdania o udzielonych w 2012 r. zamówieniach publicznych należy przygotowywać na podstawie obowiązujących przepisów.

Autor: Agata Smerd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, ekspert przy Ministerstwie Gospodarki oraz członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Opracowanie redakcyjne: Anna śmigulska-Wojciechowska

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32359 )
Array ( [docId] => 32359 )