Specyfikacja istotnych warunków zamówienia musi być jawna

Prowadząc przetarg nieograniczony zamawiający zobowiązany jest udostępnić na swojej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia wykonawcom. Ważne jest bowiem, aby wszyscy wykonawcy chcący wziąć udział w postępowaniu o zamówienie publiczne mieli równy dostęp do informacji o nim.

Opublikowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinien nastąpić od dnia:

 • zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (jeżeli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych - tzw. procedura uproszczona / krajowa)

albo

 • od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne - tzw. procedura unijna)

do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

W związku z powyższym zamawiający zobowiązany jest udostępniać specyfikacje istotnych warunków zamówienia w ściśle określonym czasie. Musi to być minimum 7 dni w przypadku zamówienia, którego przedmiotem są dostawy i usługi lub przez minimum 14 dni w przypadku robót budowlanych. Powyższe terminy dotyczą tylko tzw. procedury uproszczonej / krajowej. Natomiast w postępowaniach prowadzonych w procedurze unijnej zamawiający musi udostępnić treść siwz przez minimum 40 dni.

Jeżeli natomiast strona internetowa jednostki zamawiającej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest niedostępna w dniu składania ofert, to jest to działanie nieprawidłowe. Uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne pozbawieni są bowiem możliwości ściągnięcia ze strony odpowiedniej dokumentacji przetargowej, jej wypełnienia, a tym samym nie mogą złożyć poprawnych dokumentów.

Wykonawca w pierwszej kolejności powinien poinformować o zaistniałej sytuacji podmiot udzielający zamówienia publicznego. Ponadto oferent ma prawo również domagać się przedłużenia terminu składania ofert o czas, gdy specyfikacja istotnych warunków zamówienia była niedostępna i nie mógł się zapoznać z jej treścią.

Autor: Agata Hryc - Ląd, doświadczony praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, autor komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, członek OSKZP, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej
Opracowanie redakcyjne: Anna Śmigulska-Wojciechowska


Zobacz także:


Tagi: siwz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32361 )
Array ( [docId] => 32361 )

Array ( [docId] => 32361 )