Większa ilość informacji w sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych

Zamawiający po zmianach ustawy Prawo zamówień publicznych będzie miał obowiązek umieścić w sprawozdaniu z udzielonych zamówień dodatkowe informacje dotyczące dokonanych przez siebie zakupów. Dotyczyć to będzie także tych do których nie stosował przepisów ustawy, np. o wartości poniżej 14.000 euro. Aby te zmiany zaczęły obowiązywać trzeba poczekać na uchwalenie stosownego rozporządzenia.

Do informacji, które zamawiający ma obowiązek zawrzeć w sprawozdaniu z udzielonych zamówień takich jak:

 • rodzaj zamawiającego,
 • kraj pochodzenia wybranego wykonawcy,
 • wartość udzielonych zamówień,
 • rodzaj zamówień i tryb ich udzielania oraz podstawa prawna zastosowania,
 • sposób wykonania zamówień – jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza 20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług

dodano nowe.

Zamawiający, po zmianach ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie miał obowiązek wskazać w sprawozdaniu dodatkowo informację o liczbie i łącznej wartości zamówień, do których nie stosował przepisów ustawy Pzp, zgodnie z następującymi jej przepisami:

 • art. 4 pkt 1–3 - zamówień m.in. Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, udzielanych na podstawie umów międzynarodowych bądź których przedmiotem są np. nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu czy usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych,
 • art. 4 pkt 6, 7 - zamówień m.in. na usługi przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeśli dotacje są przyznawane na podstawie ustaw,
 • art. 4 pkt 10–13 - m.in. zamówień, których głównym celem jest np. eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego, koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi oraz zamówień udzielanych przez instytucje gospodarki budżetowej po spełnieniu określonych warunków wymienionych w ustawie Pzp,
 • art. 136–138 - określonych w tych przepisach zamówień sektorowych,

oraz o łącznej wartości zamówień, których wartość nie przekroczyła 14.000 euro.

Na chwilę obecną brak jest projektu nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych, które uwzględniałoby powyższe zmiany. Ustawa o zmianie ustawy Pzp wskazuje, że dotychczasowy akt prawny regulujący powyższe kwestie zachowuje swoją moc do czasu uchwalenia nowych przepisów – jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty wejście w życie nowelizacji. A zatem prawdopodobnie sprawozdanie z zamówień udzielonych w 2012 r. zamawiający sporządzą według dotychczasowych przepisów regulujących te zagadnienia.

Justyna Rek-Pawłowska, prawnik, redaktor, specjalista ds. prawnych w dziale prawnym dużej firmy wykonawczej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32357 )
Array ( [docId] => 32357 )

Array ( [docId] => 32357 )