Ocena ofert na podstawie ceny

Data: 28-01-2016 r.

Zamawiający nadal obowiązkowo muszą stosować cenę jako kryterium oceny ofert. Przy czym ustawa Pzp nie wskazuje, jaki jej procentowy udział ma decydować o wyborze określonej oferty. Decyzja o tym oraz o doborze pozostałych kryteriów należy do organizatora przetargu.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne kryterium oceny ofert tylko na zasadzie wyjątku. A mianowicie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz posiada ustalone standardy jakościowe. Mimo iż ustawodawca nie podaje ustawowej definicji zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, można w tym przypadku posłużyć się utrwaloną wykładnią doktryny i dotychczasowym orzecznictwem dotyczącym interpretacji zbliżonej brzmieniowo przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę.

Powszechność i dostępność

 

Przepis art. 70 ustawy Pzp pozwala bowiem na zastosowane wskazanego trybu do dostaw i usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż art. 70 ustawy Pzp odnosi się jedynie do dostaw i usług, natomiast znowelizowany art. 91 ust. 2 dotyczy również robót budowlanych. Nie przeszkadza to jednak, w mojej ocenie, w przyjęciu również w tym przypadku dotychczasowej interpretacji niezdefiniowanych w ustawie pojęć.

Tożsame stanowisko wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych pn. „Kryteria oceny ofert w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.”. Zgodnie z obowiązującą wykładnią zamówienia powszechnie dostępne, posiadające ustalone standardy jakościowe to zamówienia popularne, łatwo i w sposób ciągły dostępne na terenie całego kraju dla wszystkich odbiorców zarówno prywatnych, jak i publicznych, odpowiadające przeciętnym wymaganiom, typowe i standardowe. Do tej grupy są zaliczane m.in. dostawy materiałów biurowych i drukarskich, usługi pralnicze, usługi sprzątania, a także dostawy paliw oraz artykułów spożywczych.

Do katalogu zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych nie można natomiast zaliczyć żadnych zamówień, do których realizacji wymagane są określone uprawnienia, zezwolenia czy wiedza specjalistyczna, np. takich jak:

  • usługi szkoleniowe, eksperckie czy artystyczne,
  • dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego,
  • pełnienie funkcji inżyniera kontraktu czy inspektora nadzoru.
Dominika Perkowska, prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych, była m.in. zastępcą naczelnika wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie główny specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38493 )
Array ( [docId] => 38493 )