Dialog techniczny pomoże precyzyjnie opisać przedmiot zamówienia

Data: 24-01-2013 r.

Warunkiem niezbędnym każdego prawidłowo prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia. Niejasny czy nieprecyzyjny opis weryfikowany przez zamawiającego dopiero w wyniku pytań wykonawców niepotrzebnie wydłuża procedurę. Dialog techniczny, przewidziany w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, może temu zapobiec.

Zamawiający jest uprawniony do tego, by kupić produkt czy usługę najwyższej jakości, nowoczesny czy innowacyjny, jednak nie zawsze dysponuje odpowiednimi specjalistami, którzy właściwie przygotują siwz. A tym samym zapewnią mu nabycie przedmiotu rzeczywiście spełniającego jego potrzeby. Odpowiedzią na te problemy może okazać się dialog techniczny.

Po wejściu w życie art. 31a ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. 20 lutego 2013 roku, zamawiający będzie mógł przeprowadzić dialog techniczny. Inaczej mówiąc będzie mógł zwrócić się do podmiotów trzecich o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie, w jakim jest mu to niezbędne, by właściwie przygotować opis przedmiotu zamówienia, siwz lub warunki umowy. Dialog techniczny nie będzie stanowić kolejnego trybu udzielenia zamówienia lecz procedurę, którą zamawiający będzie mógł zastosować przed wszczęciem danego postępowania.

Korzyści dla zamawiającego i wykonawców

Dialog będzie instrumentem umożliwiającym zamawiającemu – w fazie poprzedzającej wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – uzyskanie informacji niezbędnych do właściwego, optymalnego w stosunku do jego potrzeb, jasnego i precyzyjnego przygotowania dokumentów postępowania takich jak opis przedmiotu zamówienia, siwz czy warunki umowy. Pozwoli skonfrontować potrzeby jednostki zamawiającej z możliwością ich realizacji przez potencjalnych wykonawców działających na nierzadko dynamicznie zmieniającym się rynku usług, dostaw czy robót budowlanych.

 

Przeprowadzenie dialogu technicznego powinno zmniejszyć ryzyko związane z przewlekłością procedury wynikającej z niejasności siwz, i w konsekwencji licznych pytań i odwołań wnoszonych przez wykonawców. Może również zapobiec unieważnieniu postępowania z powodu braku przynajmniej jednej ważnej oferty. Z drugiej strony instytucja dialogu technicznego da wykonawcom możliwość przedstawienia propozycji swoich rozwiązań w sposób otwarty bez ryzyka późniejszego wykluczenia z postępowania.

Dialog techniczny ma pomóc zamawiającym w prawidłowym opisaniu przedmiotu zamówienia czy warunków umowy np. w odniesieniu do terminu realizacji, warunków gwarancji, zasad płatności, zabezpieczenia bądź ubezpieczenia. Nie sposób wymagać od zamawiającego posiadania wiedzy technicznej z każdej dziedziny. Dialog pozwoli mu zidentyfikować najnowsze rozwiązania techniczne, czy najlepsze technologie w dziedzinie właściwej dla przedmiotu zamówienia. W toku dialogu zamawiający będzie miał szansę:

  • przeanalizowania możliwych do zastosowania rozwiązań o charakterze organizacyjnym czy ekonomicznym,
  • określenia kosztów związanych z eksploatacją nowatorskich rozwiązań,
  • zbadania możliwości zastosowania do oceny ofert innych kryteriów niż cena.

Autor: Katarzyna Ronikier-Dolańska, radca prawny, w latach 2010 –2012 członek Krajowej Izby Odwoławczej
Opracowanie redakcyjne: Anna Śmigulska-Wojciechowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32389 )
Array ( [docId] => 32389 )