Wynajem sprzętu budowlanego to nie roboty budowlane

Data: 19-02-2013 r.

Wynajem sprzętu budowlanego jak np. koparki, ładowarki czy spycharki należy klasyfikować jako usługę. Dokładne określenie rodzaju przedmiotu zamówienia ma znaczenie chociażby dla późniejszego oszacowania wartości zamówienia publicznego.

Definicja robót budowlanych została wskazana w art. 2 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy przez nie rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Jak również realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Tym samym trudno utożsamiać wynajem sprzętu budowlanego jako przetarg na roboty budowlane.

Definicja usług w prawie zamówień publicznych

Z kolei usługi to wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym. Poprzez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Usługi i roboty budowlane można realizować w ramach jednego postępowania

Z praktyki zamawiających wynika, że wynajem sprzętu z reguły łączony jest z obsługą operatorską. Podobny wniosek można wysnuć w powyższej sytuacji na podstawie kodów CPV wskazanych w pytaniu:

  • 45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską;
  • 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej;
  • 45510000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską.

Mając na uwadze regulacje wskazane w art. 6 ust. 1 w/w ustawy jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. Tym samym możliwe jest zakwalifikowanie zamówienia na wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą jako usługi.

Autor: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, prawnik posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych. Specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. Od wielu lat jest autorką licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zagadnieniom związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych
Opracowanie redakcyjne: Anna Śmigulska-Wojciechowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32391 )
Array ( [docId] => 32391 )