Zakazane zapisy w opisie przedmiotu zamówienia na sprzęt komputerowy

Data: 08-02-2013 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą, w sytuacji gdy opis przedmiotu zamówienia mógł mieć wpływ na wynik całego postępowania, a tym samym na wybór oferty, może prowadzić do wystąpienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do sądu o unieważnienie umowy. Dlatego też tak ważne jest dokonanie tej czynności w sposób prawidłowy.

Przedmiot zamówienia publicznego powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą bardzo dokładnych określeń. W przeciwnym razie może dojść do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, co jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Opis ma być precyzyjny

W przypadku sprzętu komputerowego opis przedmiotu zamówienia publicznego jest tym bardziej trudny, ponieważ należy wykorzystać do niego fachowe i techniczne określenia. Obowiązkiem zamawiającego jest bowiem użycie odpowiednich cech technicznych i jakościowych z uwzględnieniem wymaganych funkcjonalności. Musi być on jednak opisany w sposób niebudzący żadnych wątpliwości.

Przykłady zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, których należy unikać

Poniższe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na swój charakter mogą naruszać zasadę uczciwej konkurencji między producentami komputerów. Dlatego też nie można ich stosować:
  1. Wskazanie konkretnego producenta.
  2. Wskazanie, aby np. płyta główna, procesor, monitor lub inne części zestawu komputerowego pochodziły od tego samego producenta i posiadały jego logo.
  3. Wskazanie nazwy modelu procesora także z dopiskiem „lub równoważny”.
  4. Określenie typów obsługiwanych pamięci płyty głównej (np. DDR, RDRAM).
  5. Wskazanie parametrów odnoszących się do wielkości i działania pamięci karty graficznej oraz jej przepustowości.
  6. Podanie konkretnych wymiarów obudowy z dokładnością co do centymetra (natomiast możliwe jest wskazanie wymiarów jako maksymalnych, oczywiście z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji).
  7. Wskazanie rodzaju obudowy wytwarzanej przez ograniczoną liczbę producentów.
  8. W przypadku komputerów przenośnych określenie miejsca gniazd i złączy w konkretnych miejscach obudowy.

Anna Śmigulska-Wojciechowska, prawnik specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych

Zobacz również:


Tagi: siwz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32390 )
Array ( [docId] => 32390 )