Pilne wydatkowanie środków publicznych

Data: 05-11-2013 r.

Zamawiający często mają do czynienia z koniecznością pilnego wydatkowania przyznanych środków. Mogą to być środki unijne, zatwierdzone umową o dofinansowanie projektu, który musi zostać zamknięty i rozliczony w danej perspektywie czasowej. W prawie zamówień publicznych nie istnieje specjalny tryb pozwalający na zastosowanie skróconych terminów z uwagi na konieczność szybkiego wydatkowania dotacji.

W przypadku otrzymania dodatkowych środków do wykorzystania na konkretny cel bardzo często pojawia się wątpliwość, w jaki sposób oszacować wartość zamówienia. Trudności mogą się wiązać z ustaleniem wartości zamówienia tożsamego z tymi już udzielonymi. Przede wszystkim zamawiający muszą mieć na uwadze normę wyrażoną w art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nią nieuprawnione jest dzielenie zamówienia na części czy zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie można dzielić zamówienia na części. Zamawiający ma prawo dopuścić możliwość składania ofert częściowych albo udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, z przyczyn organizacyjnych, technicznych czy technologicznych. Przy czym wartością zamówienia w tego typu sytuacjach jest łączna wartość poszczególnych części (art. 32 ust. 4 ustawy Pzp).

Zamawiający może podzielić zamówienie na części z przyczyn organizacyjnych, technicznych czy technologicznych. Jednak wartością zamówienia będzie łączna wartość tych części.Agata Smerd
, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32420 )
Array ( [docId] => 32420 )