Powierzenie przeprowadzenia przetargu osobie trzeciej

Data: 19-11-2013 r.

Zazwyczaj podmioty stosujące ustawę Pzp samodzielnie udzielają zamówień publicznych. Przepisy przyznają jednak możliwość wspólnego przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej. Zamawiający może również powierzyć te czynności własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

Porozumienie dotyczące wspólnego dokonywania zakupów

 

Aby wspólnie przeprowadzić procedurę oraz udzielić zamówienia publicznego, można skorzystać z dyspozycji art. 16 ust 1 ustawy Pzp. Stosownie do tej regulacji zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie podmiot upoważniony do dokonania tych działań w ich imieniu i na ich rzecz.

Zamawiający swobodnie decydują wówczas o wyborze i wyznaczeniu tego spośród nich, który będzie reprezentował wszystkich w postępowaniu. Mają także prawo dowolnie ustalić zasady wspólnego dokonywania zakupów. Mogą podpisać np. porozumienie dotyczące obowiązujących ich reguł. Taki dokument powinien doprecyzować zasady związane np. z utworzeniem komisji przetargowej i jej składu czy podejmowaniem decyzji w postępowaniu. Ustanowienie bowiem jednego przedstawiciela działającego w imieniu i na rzecz kilku zamawiających nie oznacza przeniesienia na niego prawa do podejmowania decyzji w stosunkach wewnętrznych między nimi.

Art. 16 ustawy Pzp wskazuje nie tylko na możliwość powierzenia jednemu z zamawiających prowadzenia postępowania (czyli dokonania wszelkich formalnych czynności aż do wyboru najkorzystniejszej oferty). Pozwala mu także udzielić zamówienia, tj. podpisać umowę z wybranym w procedurze wykonawcą.

Ustanowienie pełnomocnika do przeprowadzenia procedury

Artykuł 15 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje z kolei możliwość powierzenia przez zamawiającego przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. Podmioty, o których mowa w tym przepisie, działają wówczas jako pełnomocnicy zamawiającego.


Daniel Szczęsny
, radca prawny, główny specjalista w instytucji zamawiającej, w latach 2003–2006 pracownik UZP


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32422 )
Array ( [docId] => 32422 )