Progi kwotowe dla zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego

Data: 10-10-2013 r.

W takim przypadku zamówień uzupełniających lub dodatkowych o wartości poniżej 14.000 euro nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, że zamówienia takie należy nadal traktować jako uzupełniające lub dodatkowe.

Zamówienie uzupełniające (dodatkowe) jest odrębnym zamówieniem, którego wartość powinna być oszacowana przez zamawiającego z należytą starannością. Jeżeli szacunkowa wartość zamówienia – przypomnijmy, że jest to kwota netto – nie przekracza równowartości 14.000 euro, zamawiający zwolniony jest z obowiązku stosowania trybów określonych w ustawie Pzp, w tym również trybu z wolnej ręki.

Nie oznacza to jednak, że nie mamy do czynienia z „zamówieniem uzupełniającym” lub „dodatkowym”. W przypadku spełnienia przesłanek przewidzianych w ustawie Pzp – nawet jeżeli prawidłowo ustalona szacunkowa wartość zamówienia jest niższa od podstawowego progu ustawowego – dane zamówienie należy traktować jako dodatkowe bądź uzupełniające. Wynika to z art. 2 ust. 13 ustawy Pzp, który zawiera legalną definicję zamówienia publicznego. Zamówienie o wartości poniżej podstawowego progu pozostaje zamówieniem uzupełniającym lub dodatkowym, ale w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Pzp, nie stosuje się do niego przepisów ustawy.

 

Powyższe potwierdził Urząd Zamówień Publicznych w Informatorze 4/2011: "W przypadku, gdy wartość zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego będzie niższa lub równa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, do udzielenia zamówienia procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych nie będą miały zastosowania, ze względu na uregulowane w art. 4 pkt 8 Pzp. W takiej sytuacji możliwe będzie udzielenie zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego innemu podmiotowi niż wykonawca zamówienia podstawowego."

Opisane zagadnienie bywa różnie interpretowane. Istnieje także pogląd, jakoby zamówienia uzupełniające bądź dodatkowe należało udzielać zawsze w trybie z wolnej ręki, bez względu na szacunkową wartość zamówienia. Jest to wprawdzie pogląd mniejszościowy, ale również obecny w teorii i praktyce zamówień publicznych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32415 )
Array ( [docId] => 32415 )

Array ( [docId] => 32415 )