Zakupy poniżej 14.000 euro bez stosowania ustawy Pzp

Data: 04-10-2013 r.

W niektórych jednostkach wartość zamówień podprogowych, tj. poniżej 14.000 euro, może dochodzić nawet do 80% wartości budżetu. Szacuje się, że liczba „drobnych” zamówień w sferze budżetowej wynosi nawet kilka miliardów złotych. Należy pamiętać, że brak obowiązku stosowania ustawy Pzp nie oznacza, iż zamawiający przestaje być związany  dyscypliną finansów publicznych.

Przy dokonywaniu drobnych zakupów, do których nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp, należy pamiętać o normie z art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Określa ona, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.

Należy przy tym przestrzegać zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Trzeba mieć również na względzie terminową realizację zadań, tzn. zakupów dokonywać w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przepis ten tworzy swoisty dekalog, którym powinien kierować się każdy podmiot publiczny dokonujący zamówień podprogowych. Właśnie na tych wytycznych można z powodzeniem zbudować regulamin dla zamówień poniżej 14.000 euro.

Nie można także zapomnieć o zasadach udzielania zamówień wynikających z ustawy Pzp. Chodzi przede wszystkim o zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz pisemności i jawności postępowania. Reguły te należy jednak stosować odpowiednio do celów i potrzeb w konkretnym przypadku, tak aby formalizm i długość procedur zakupowych nie paraliżowały pracy jednostki.Małgorzata Skóra
, prawnik, kierownik wydziału zamówień wspólnych w spółce sektora energetycznego, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32413 )
Array ( [docId] => 32413 )