Ustawa śmieciowa częściowo niezgodna z konstytucją

Data: 13-12-2013 r.

Gminy nie mogą mieć całkowitej samodzielności w ustalaniu stawek za wywóz śmieci – orzekł 28 listopada Trybunał Konstytucyjny (K 17/12). Zdaniem TK, który nie podważył idei przeprowadzania przetargów przez gminy, w ustawie powinien znaleźć się zapis o maksymalnej opłacie za gospodarowanie odpadami.

Trybunał Konstytucyjny badał przepisy ustawy śmieciowej na wniosek Rady Miasta Świdnika oraz posłów SLD i PiS. Najpoważniejsze zarzuty dotyczyły dwóch kwestii - obowiązku organizowania przez gminy przetargów śmieciowych i niezgodności przepisów z art. 217 konstytucji, według którego podatki i inne daniny publiczne powinny być nakładane, a stawki podatkowe określane w ustawie.

 

Zdaniem Trybunału niezgodny z konstytucją jest cały art. 6k ustawy śmieciowej w zakresie, w jakim pozwala gminom samodzielne wybrać metodę ustalania opłaty za śmieci oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym. Przepisy te stracą moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw.

- Trybunał nie dał żadnych wskazówek, jak ustalić wysokość górnej stawki. Ale bez tej maksymalnej stawki danina publiczna nie może być uznana za zgodną z konstytucją – stwierdził sędzia sprawozdawca Stanisław Rymarz.

TK nie dopatrzył się natomiast niezgodności z konstytucją artykułów 6h i 6m. Przepisy te nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek uiszczania opłaty za śmieci oraz składania deklaracji o wysokości tej opłaty. Nie narusza konstytucji również art. 6l ust. 1, który przekazuje radom gmin ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za śmieci.

Klaudyna Saja-Żwirkowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33663 )
Array ( [docId] => 33663 )