Przepisy o dochodzeniu należności za budowę dróg krzywdzą duże firmy

Data: 24-07-2013 r.

Prawo dochodzenia swoich należności od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie tzw. specustawy drogowej powinno przysługiwać nie tylko małym podwykonawcom. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy o dochodzeniu należności za budowę dróg krzywdzą duże firmy (K 37/12).

Prezydent RP zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy z 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców za wykonywanie zamówień publicznych. W świetle regulacji ustawy, firmy, które pracowały przy budowie autostrad oraz dróg ekspresowych jako podwykonawcy i nie otrzymały należnego im z tego tytułu wynagrodzenia, mogą wystąpić o jego wypłatę do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Zastrzeżenia prezydenta wzbudziły zapisy, na podstawie których roszczenia wolno zgłaszać jedynie małym i średnim firmom oraz mikroprzedsiębiorcom. Prezydent stwierdził, że dochodzenie należności za budowę dróg powinno przysługiwać także dużym firmom.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wielkość przedsiębiorstwa podwykonawcy powinna mieć znaczenie drugoplanowe. Istotną cechą podwykonawców nie jest poziom zatrudniania i wysokość obrotów handlowych, ale przede wszystkim sytuacja ekonomiczna, w jakiej znaleźli się za sprawą niezaspokojonych świadczeń pieniężnych.

Dlatego Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 4 pkt 1 ustawy w zakresie, w jakim za przedsiębiorcę uznaje przedsiębiorcę spełniającego wymagania tylko dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 2 konstytucji. Uznał tym samym, że dochodzenie należności za budowę dróg powinno być dostępne także dla dużych firm.

Źródło: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 czerwca 2013 r. (K 37/12)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32431 )
Array ( [docId] => 32431 )