Umowy o podwykonawstwo w przetargach

Data: 06-02-2013 r.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych powstanie nowa kategoria umów w procedurach przetargowych dotyczących obronności i bezpieczeństwa – umowy o podwykonawstwo. Dla większego bezpieczeństwa postępowań określone będą również wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie podwykonawstwa.

Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć pisemną umowę o charakterze odpłatnym, zawieraną w celu wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a co najmniej jednym innym podmiotem (art. 131m ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wybór podwykonawcy wymaga procedur przetargowych

Ciekawą regulacją jest zobligowanie wykonawcy zobowiązanego do zawarcia umowy o podwykonawstwo, do wszczęcia postępowania w sprawie wyboru podwykonawców. Następuje to poprzez ogłoszenie o zamówieniu o ile nie zachodzi co najmniej jedna z przesłanek udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki (w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), oraz wskazania warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

Zamawiający nie musi zgodzić się na zaproponowanego podwykonawcę

Możliwość zawarcia umów o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa jest ograniczona kwotowo. Łączna wartość umów o podwykonawstwo, które wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć, nie może przekroczyć 30% wartości całego zamówienia udzielonego wykonawcy. Oczywiście należy mieć na względzie, iż powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy wobec zamawiającego z odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.

Ponadto zamawiający, w trakcie postępowania o zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa albo już podczas realizacji umowy w z wykonawcą, może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą zaproponowanym przez wykonawcę. Taka decyzja zamawiającego jest dopuszczalna, w przypadku niespełnienia przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu przewidzianych dla wykonawcy zamówienia.

Autor: Agata Smerd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, ekspert przy Ministerstwie Gospodarki oraz członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Opracowanie redakcyjne: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32428 )
Array ( [docId] => 32428 )

Array ( [docId] => 32428 )