Umowy o podwykonawstwo w przetargach

Data: 06-02-2013 r.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych powstanie nowa kategoria umów w procedurach przetargowych dotyczących obronności i bezpieczeństwa – umowy o podwykonawstwo. Dla większego bezpieczeństwa postępowań określone będą również wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie podwykonawstwa.

Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć pisemną umowę o charakterze odpłatnym, zawieraną w celu wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a co najmniej jednym innym podmiotem (art. 131m ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wybór podwykonawcy wymaga procedur przetargowych

Ciekawą regulacją jest zobligowanie wykonawcy zobowiązanego do zawarcia umowy o podwykonawstwo, do wszczęcia postępowania w sprawie wyboru podwykonawców. Następuje to poprzez ogłoszenie o zamówieniu o ile nie zachodzi co najmniej jedna z przesłanek udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki (w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), oraz wskazania warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

Zamawiający nie musi zgodzić się na zaproponowanego podwykonawcę

Możliwość zawarcia umów o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa jest ograniczona kwotowo. Łączna wartość umów o podwykonawstwo, które wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć, nie może przekroczyć 30% wartości całego zamówienia udzielonego wykonawcy. Oczywiście należy mieć na względzie, iż powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy wobec zamawiającego z odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.

 

Ponadto zamawiający, w trakcie postępowania o zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa albo już podczas realizacji umowy w z wykonawcą, może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą zaproponowanym przez wykonawcę. Taka decyzja zamawiającego jest dopuszczalna, w przypadku niespełnienia przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu przewidzianych dla wykonawcy zamówienia.

Autor: Agata Smerd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, ekspert przy Ministerstwie Gospodarki oraz członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Opracowanie redakcyjne: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32428 )
Array ( [docId] => 32428 )

Array ( [docId] => 32428 )