Zmiana umowy zawartej poza procedurami ustawy Pzp

Data: 29-02-2016 r.

W przypadku zamówień publicznych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy Pzp (np. na podstawie art. 4 pkt 8 o wartości do 30.000 euro) nie ma zastosowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Z tego względu trzeba mieć na uwadze przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 3531, dotyczący nie tylko kreowania nowych stosunków, ale także zmiany istniejących. Strony zawierające umowę mogą zatem ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zmiany umowy są zatem dopuszczalne w granicach swobody kontraktowej.

W przypadku umowy zawartej bez stosowania ustawy Pzp zakazane są jedynie takie jej zmiany, których uwzględnienie mogłyby spowodować „wkroczenie” w sferę umów (zamówień) objętych reżimem ustawy Pzp, bez zastosowania przewidzianego w niej trybu udzielenia zamówienia.

Przykład:

Zamawiający zawarł umowę na przeprowadzenie szkolenia bhp dla pracowników. Wartość zamówienia jest mniejsza niż 30.000 euro. Szkolenie miało się odbyć w terminie określonym w umowie konkretną datą kalendarzową. Niestety ze względu na dużą absencję pracowników zakwalifikowanych na szkolenie zaistniała potrzeba aneksowania umowy poprzez zmianę terminu szkolenia. Wykonawca, który miał przeprowadzić szkolenie, wyraził zgodę na zmianę terminu i w związku z tym zawarto stosowny aneks do umowy.

Przykład:

Muzeum ma zawartą umowę na okres 12 miesięcy. Jej przedmiotem są usługi sprzątania o wartości mniejszej niż 30.000 euro. Wykonawca został wybrany w trybie zapytania ofertowego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych. Ze względu na to, że wykonawca realizuje usługi w sposób należyty, zamawiający chciałby aneksować umowę poprzez przedłużenie jej obowiązywania na kolejne 12 miesięcy. Niestety z ustalenia wartości  usług na kolejny rok wynika, że zostaje przekroczony próg 30.000 euro. W takiej sytuacji zamawiający nie może aneksem przedłużyć współpracy z dotychczasowym wykonawcą. Doprowadziłoby to bowiem do ukrytego udzielenia zamówienia bez stosowania ustawy Pzp.

Andrzela Gawrońska-Baran, radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38647 )
Array ( [docId] => 38647 )