Jak pierwszy raz wystartować w przetargu

Autor: Szczurek Piotr
Data: 02-11-2012 r.

Realizacja zleceń w sektorze publicznym to nie tylko możliwość poprawienia kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ale i prestiż, który może okazać się bardzo cennym atutem na rynku. Czy jednak zamówienia publiczne rzeczywiście mogą być realizowane przez każdego przedsiębiorcę?

Wbrew pozorom mali przedsiębiorcy niejednokrotnie mają większe szanse na wygranie postępowania przetargowego, niż duże, doświadczone przedsiębiorstwa. Są bowiem w stanie zaproponować konkurencyjne ceny ze względu na mniejsze koszty prowadzenia działalności. Należy jednak pamiętać, iż postępowania przetargowe prowadzone w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych są bardzo sformalizowane i rygorystyczne. Często brak stosownego zaświadczenia wyklucza przedsiębiorcę z przetargu lub też stanowi przyczynę zatrzymania przez zamawiającego wpłaconego wadium. Dobrze jest zatem skorzystać na początku z pomocy profesjonalnego doradcy lub prawnika.

Szczegóły postępowania przetargowego

Szczegóły postępowania przetargowego, w tym wykaz potrzebnych dokumentów, określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dołączona do każdego ogłoszenia przetargowego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowy wykaz wszystkich dokumentów, jakich może żądać zamawiający, zawiera rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817). Należy pamiętać, iż dokumenty są ważne przez 3 lub 6 miesiące, dlatego dobrze jest regularnie wnioskować do odpowiednich organów o ich wystawianie.

 

Udokumentowania należytego doświadczenia

Największą trudność może stanowić konieczność udokumentowania należytego doświadczenia. Niestety, wykaz referencji często wymagany jest nawet przy najmniejszych zleceniach. Pamiętać trzeba jednak, iż kilku przedsiębiorców może złożyć jedną ofertę w ramach utworzonego konsorcjum. Wystarczy zatem, że tylko jeden z konsorcjuszy dysponuje odpowiednim doświadczeniem, by konsorcjum mogło skutecznie rywalizować w postępowaniu przetargowym.


Zobacz także:

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32445 )
Array ( [docId] => 32445 )