Jak można zapoznać się z ofertą przetargową konkurencji

Autor: Szczurek Piotr
Data: 18-10-2012 r.

W ofertach przetargowych przedsiębiorcy zamieszczają szereg informacji, które dla konkurencji mogą okazać się bardzo cenne. Chodzi nie tylko o doświadczenie, czy też wysokość ubezpieczenia, ale przede wszystkim wykaz sprzętu, potencjał kadrowy, czy nawet obroty. Rodzi się zatem pytanie - jak można zapoznać się z informacjami zawartymi w ofercie przetargowej konkurencji?

Zgodnie z zasadami ustawy - Prawo zamówień publicznych, pierwszym momentem, w którym można zapoznać się z treścią złożonych ofert przetargowych jest ich otwarcie. Otwarcie ofert przetargowych jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert przetargowych, jest dniem ich otwarcia. Mimo to nawet obecność w trakcie otwarcia ofert przetargowych nie zapewni żadnemu przedsiębiorcy bezpośredniego dostępu do oferty konkurencji. Podczas otwarcia ofert przetargowych podaje się bowiem nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przetargowych. Nie są natomiast odczytywane i upubliczniane pozostałe informacje, dotyczące między innymi spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza jednak pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Dokument ten zawiera opis przedmiotu zamówienia, informację o trybie udzielenia zamówienia, informacje o wykonawcach, cenę i inne istotne elementy ofert przetargowych oraz wskazanie wybranej oferty przetargowej. Oferty przetargowe, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

Zapis ten okazuje się zatem kluczowy. Protokół wraz z załącznikami jest bowiem jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej lub unieważnieniu postępowania przetargowego, z tym że oferty przetargowe udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

Aby zatem zapoznać się z ofertą przetargową konkurencji, wystarczy złożyć wniosek o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami w wybranej formie. Należy jednak pamiętać, że nawet wtedy część danych może nie zostać udostępniona ze względu na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorcy.


Zobacz także:

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32369 )
Array ( [docId] => 32369 )

Array ( [docId] => 32369 )