Podmiot udostępniający swoją wiedzę powinien uczestniczyć w realizacji zamówienia

Data: 02-12-2015 r.

Wiedza i doświadczenie przynależą do danego przedsiębiorstwa, stanowią jeden z najważniejszych jego aktywów i decydują o jego pozycji rynkowej. Zgodnie z regulacjami ustawy Pzp wykonawca niebędący w stanie samodzielnie wykazać spełniania warunków udziału w postępowaniu, odnoszących się do wiedzy i doświadczenia, może powołać się w tym zakresie na zasób innych podmiotów.

Udostępnianie wiedzy i doświadczenia od samego początku budzi wiele wątpliwości, w szczególności w sytuacji, gdy wykonawca deklaruje, że podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia.

Zapamiętaj!

Przyjmuje się, że udostępnienie wiedzy i doświadczenia jest nierozerwalnie związane z faktycznym udziałem podmiotu udostępniającego w realizacji prac wchodzących w zakres zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza wyraźnie i konsekwentnie wskazuje, że udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia może przyjąć także inną formę, np.:

 • doradztwa,
 • konsultacji,
 • przekazania know-how.

W wyroku z 9 lipca 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1265/10) wskazano, że pomimo iż faktycznie wiedza i doświadczenie stanowią składniki przedsiębiorstwa i nie powinny być przedmiotem samodzielnego obrotu niezależnie od przedsiębiorstwa, ustawodawca dał wykonawcom prawo powoływania się w postępowaniu o zamówienie publiczne na know-how tych trzecich podmiotów, czyli ich wiedzę i doświadczenie. Przepis art. 26 ust. 2b zdanie pierwsze ustawy Pzp wyraźnie uniezależnia prawo powoływania się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego od rodzaju stosunku łączącego wykonawcę z podmiotem trzecim.

Kierując się założeniem, że udostępnienie zasobów musi mieć rzeczywisty charakter, wypracowano podejście, zgodnie z którym podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie powinien brać udział w realizacji części zamówienia, przy czym udział ten może przybrać dowolną formę. Decyzji i woli wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby należy pozostawić określenie charakteru prawnego wzajemnych stosunków, które ich łączą lub będą łączyły. Niemniej zamawiający nie powinien bezkrytycznie akceptować sytuacji, w której wykonawca powołujący się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu będzie utrzymywał, że podmiot ten nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia. Zawsze powinien tę okoliczność dokładnie zweryfikować.

Agata Hryc-Ląd, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38135 )
Array ( [docId] => 38135 )

Array ( [docId] => 38135 )