Profil zatrudnienia jako warunek udziału w postępowaniu

Data: 07-11-2013 r.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący profilu zatrudnienia przez wykonawcę (ponad 50% osób niepełnosprawnych) nie może być spełniony tylko przez niektórych członków konsorcjum. Takie działanie prowadziłoby od obejścia ustawy Prawo zamówień publicznych – czytamy w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych. Każdy konsorcjant musi wykazać, że większość jego załogi stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu ma prawo zastrzec, że o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy zatrudniający w ponad 50% osoby niepełnosprawne. Artykuł 22 ust. 2 ustawy Pzp, który pozwala na wyznaczenie takiego warunku, ma na celu nie tylko wyrównanie możliwości konkurencyjnych przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale także aktywizację niepełnosprawnych i zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Przy czym obowiązek legitymowania się przez wykonawcę określonym profilem zatrudnienia nie należy traktować w taki sam sposób jak warunków udziału w postępowaniu, które zostały opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Profil zatrudnienia nie służy bowiem ocenie zdolności podmiotu do realizacji przedmiotu zamówienia przez pryzmat posiadanych uprawnień, wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, osobowego i finansowego wykonawcy. Określa on wyłącznie strukturę zatrudnienia istniejącą u wykonawcy dopuszczonego do udziału w postępowaniu – wskazuje UZP w swojej opinii.

Urząd Zamówień Publicznych ostrzega, że ze względu na wyjątkowy charakter art. 22 ust. 2 należy uważać na jego interpretację.

Źródło: Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Udzielanie zamówień zastrzeżonych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – spełnianie warunku dotyczącego profilu zatrudnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego”.Klaudyna Saja-Żwirkowska
, prawnik, redaktor naczelna publikacji o tematyce zamówień publicznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32450 )
Array ( [docId] => 32450 )

Array ( [docId] => 32450 )