Zasady uczciwej konkurencji w przetargach IT

Data: 29-10-2013 r.

W sektorze IT dostawca może zaoferować wiele systemów. Ma on możliwość spełnienia warunków, powołując się na referencje z wykonania jednego systemu, a następnie złożenia oferty na inny, nigdzie niewdrożony lub w ogóle nienapisany. Jeśli taka oferta okaże się najkorzystniejsza, zamawiający musi zawrzeć umowę na dostawę niesprawdzonego oprogramowania. Jednak można skutecznie uniknąć takiego ryzyka.

Poprzez warunki udziału w postępowaniu zamawiający weryfikuje rzetelność wykonawcy i jego zdolności realizacyjne. Oczywiste jest, że dany podmiot może powołać się na doświadczenie nabyte przy wdrożeniu systemu, który niekoniecznie stanowi przedmiot danego zamówienia. Dlatego warto opisać warunek wiedzy i doświadczenia poprzez odniesienie się do specyfiki zamawianego oprogramowania w kontekście wymaganych parametrów technicznych.

Tylko takie podejście gwarantuje przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp. W obecnym stanie prawnym jest to jedyna możliwa ścieżka oceny wiarygodności i zdolności wykonawcy polegających na dostawie systemu IT.

 

Warto również skorzystać z wymogów związanych stricte z oceną przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo żądać złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, iż oferowany system spełnia oczekiwania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Należy przy tym uwzględnić wymagania użytkowników systemu, niekoniecznie zaś skupiać się na weryfikacji dostaw tożsamych czy identycznych do przedmiotu zamówienia.

Oczywiście podkreślić należy, iż tego typu zabiegi nie dadzą nam 100% pewności, że oferowane oprogramowanie (dla którego przedstawiono referencje czy zaoferowano jako produkt zgodnie z ofertą) było już eksploatowane i sprawdzone u określonej liczby klientów. Co więcej, takie podejście ograniczałoby w sposób ewidentny uczciwą konkurencję poprzez preferowanie rozwiązań funkcjonujących już na rynku i często oferowanych przez tzw. monopolistów branżowych.

Ponadto nie można też wykluczyć, że wykonawca, który hipotetycznie wykazałby się doświadczeniem pożądanym przez zamawiającego, w odpowiedzi na przygotowany opis przedmiotu zamówienia, złożyłby ofertę na zupełnie nowy system odpowiadający wymogom siwz, lecz niesprawdzony na rynku.


Eliza Grodzka
, prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu ustawy Pzp, także przy projektach finansowanych ze środków UE, publicysta i doradca z zakresu prawa zamówień publicznych


Zobacz także:


Tagi: siwz, przetarg

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32449 )
Array ( [docId] => 32449 )

Array ( [docId] => 32449 )