Niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia w przetargach komputerowych

Data: 01-03-2013 r.

Niedopuszczalne jest dyskryminowanie wykonawców poprzez opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Nie wolno również używać w opisie znaków towarowych i patentów. Jest to szczególnie trudne w przypadku przetargów IT.

Ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania dyskryminowania wykonawców poprzez opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Odpowiednie zapisy w tym zakresie zawiera art. 29 ustawy. Przedmiot zamówienia należy opisywać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Dodatkowo nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy "lub równoważny".

Żądanie oświadczeń i dokumentów potwierdzających równoważność produktów uznać należy za praktykę dopuszczalną. Natomiast zastrzeżenia można mieć jednak do dokumentów typu: oświadczenie producenta wyrobu na zastosowanie oferowanych części zamiennych lub certyfikat wydany przez jednostkę prowadzącą badania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia potwierdzający pełną zgodność oferowanych części, pod względem technicznym i użytkowym z dokumentacją urządzenia komputerowego oraz dokument wydany przez jednostkę prowadzącą badania o ocenę wyrobów będących przedmiotem zamówienia potwierdzający, że oferowane wyroby spełniają wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wiadomo bowiem co one mają potwierdzać.

Wygórowanym wymogiem zamawiającego jest oczekiwanie, że wydany certyfikat powinien potwierdzać pełną zgodność oferowanych części, pod względem technicznym i użytkowym z dokumentacją urządzenia. Uzyskanie takiego certyfikatu prawdopodobnie nie jest możliwe, gdyż urządzenie posiadające pełną zgodność będzie naruszało patenty i inne prawa producenta.

Autor: Małgorzata Skóra, prawnik z wieloletnim doświadczeniem w prawie zamówień publicznych. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Zamówień Publicznych. Autorka licznych publikacji o tematyce zamówień publicznych.
Opracowanie redakcyjne: Anna Śmigulska-Wojciechowska


Zobacz także:


Tagi: SIWZ, przetarg

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32392 )
Array ( [docId] => 32392 )