Bałagan w dokumentacji płacowej może pracodawcę drogo kosztować

Data: 29-06-2013 r.

Pracownik, który z powodu błędów w dokumentacji – np. na skutek pomyłki w przekazanym do ZUS zaświadczeniu o zarobkach – otrzymał niższą emeryturę, może się domagać od firmy odszkodowania. Pracodawca może zostać także ukarany grzywną.

Artykuł 125 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS stanowi, że pracodawcy obowiązani są m.in. do współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia emerytalnego.

Obowiązek gromadzenia i przechowywania akt pracowniczych wynika także z art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy – pracodawca jest obowiązany w szczególności prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.

Szczegółowe kwestie związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej określa wydane na podstawie art. 298[1] Kodeksu pracy rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Zaniedbanie obowiązku prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika podlegającym karze grzywny.

Pracodawca, który przy kompletowaniu dokumentacji albo wydawaniu pracownikowi zaświadczeń dopuści się nieprawidłowości skutkujących nienależnym pobraniem świadczenia, może zostać zobowiązany do zwrotu świadczenia albo jego nadwyżki wraz z odsetkami. Natomiast pracownik, który poniesie szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z art. 125 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Potwierdza to wyrok SN z 25 kwietnia 2008 r. (I PK 245/07).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32479 )
Array ( [docId] => 32479 )