Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Data: 29-06-2013 r.

Pracodawca na wniosek pracownika ma obowiązek wystawienia mu zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości wynagrodzenia. W przypadku podania w tym dokumencie  nieprawdziwych informacji pracodawca może podlegać odpowiedzialności karnej. Sytuację komplikuje fakt, gdy pracownik ma dokonywane potrącenia z wynagrodzenia.

Pracodawca może mieć ustalony standardowy szablon zaświadczenia i niezależnie od odbiorcy zaświadczenia wystawiać je na tym wzorze wszystkim pracownikom, którzy o zaświadczenie poproszą. Może podać w zaświadczeniu wartość zarówno brutto, jak i netto zarobków pracownika w wartości najczęściej stosowanej przy wystawianiu zaświadczeń, czyli średniej z ostatnich 3 miesięcy.

 

Praktycznie w każdym zaświadczeniu, niezależnie od tego, kto będzie jego odbiorcą, znajdują się stałe elementy. Wskazują one na perspektywę dalszego zatrudnienia pracownika przez obowiązkowe pola do wypełnienia dotyczące przebywania przez pracownika w okresie wypowiedzenia, procesu likwidacji lub upadłości pracodawcy oraz występowania obligatoryjnych potrąceń w postaci zajęcia wynagrodzenia na podstawie wyroku sądowego – tytułu wykonawczego.

Poza danymi osobowymi pracownika i jego adresem podaje się dane dotyczące warunków jego zatrudnienia takie jak:

  • data zawarcia stosunku pracy,
  • rodzaj umowy,
  • stanowisko,
  • wymiar etatu oraz
  • dane dotyczące zarobków.

W danych dotyczących zarobków należy uwzględnić wszystkie elementy wynagrodzenia mające charakter pieniężny wraz z potrąceniami, które są obligatoryjne. Wśród elementów wynagrodzenia, które wskazane zostaną w zaświadczeniu o zarobkach, powinny być uwzględnione m.in. wynagrodzenia zasadnicze, premie i prowizje, nagrody regulaminowe i uznaniowe, wynagrodzenia i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i godzinach nocnych, wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, wynagrodzenia za czas przestoju niezawinionego przez pracownika, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia za dyżur oraz wszelkiego rodzaju dodatki pieniężne wypłacane pracownikowi.

GUS wskazuje, że do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy, ale wykluczeń jest znacznie więcej – na tej liście wskazano aż 39 świadczeń, których nie zalicza się do wynagrodzeń.

Niezależnie, czy tytuł wykonawczy dotyczy świadczeń alimentacyjnych, czy też niealimentacyjnych, pracodawca zobowiązany jest wskazać wartość potrącenia oraz numer tytułu tego zajęcia. W części zaświadczeń spotkamy się także z koniecznością podania informacji o spłacanych przez pracownika pożyczkach udzielonych przez pracodawcę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32478 )
Array ( [docId] => 32478 )