Kwoty dla fiskusa zaokrągla się w ściśle określony sposób

Data: 29-10-2013 r.

W trakcie naliczania wynagrodzeń pracodawcy często zmuszeni są do stosowania zaokrągleń, gdyż kwoty otrzymywane jako wyniki operacji matematycznych nie zawsze dają się odnieść do wartości pieniężnych (złotych i groszy) albo nie odpowiadają zasadom określonym ustawowo. Przepisy narzucają jednak określone sposoby interpretacji wartości liczbowych wykorzystywanych w kolejnych etapach naliczania wynagrodzeń.

Zasady zaokrąglania określone przepisami Ordynacji podatkowej nakazują zaokrąglenie kwoty podstawy zaliczki na podatek oraz samej zaliczki przesyłanej do urzędu skarbowego do pełnych złotych. Zgodnie z tymi regulacjami końcówkę kwoty podstawy opodatkowania wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę tej kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. W ten sposób zaokrągla się również należne zaliczki na podatek, ale pomniejszone już o odliczaną od podatku część składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek (jeśli taka kwota ma być odliczana od zaliczki na podatek).

Zaliczek na podatek przed pomniejszeniem o te kwoty (tj. o część składki na ubezpieczenie zdrowotne i o ulgę podatkową) nie należy zaokrąglać do pełnych złotych (wyjaśnienia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego z 15 maja 2006 r., US.PD/415–9/MG/06). Zaokrąglana jest jedynie kwota przekazywana do urzędu skarbowego. W przypadku naliczania zaliczek na podatek dochodowy potrącanych z kilku wynagrodzeń wypłacanych w miesiącu pracownikowi nie można zliczać podstaw i od sumy naliczać kwotę zaliczki. Zobowiązanie podatkowe stanowi każda z zaliczek.

 

Taka sama zasada obowiązuje przy naliczaniu wynagrodzeń dla wielu pracowników na liście płac. Kwota przekazywana do urzędu skarbowego jest sumą zaliczek z wynagrodzeń poszczególnych pracowników. Zasady zaokrąglania należy stosować przy naliczaniu poszczególnych wynagrodzeń, zaokrąglając oddzielnie w przypadku każdego z pracowników podstawę opodatkowania i kwotę zaliczki. Sumę takich zaliczek z całej listy płac (lub kilku list – z danego miesiąca) przekazuje się do urzędu skarbowego (wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Wyszkowie z 16 maja 2006 r., 443/PD/41/415/123/11/06).

W sytuacji gdy płatnik dokonuje naliczenia i poboru podatku wielu pracownikom, w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT–4R) należy wykazać sumy pobranych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego. Zasady te powinny być stosowane do wszystkich deklaracji oraz korekt deklaracji składanych po 1 stycznia 2006 r. dotyczących zobowiązań, których termin płatności upływa po tym dniu. W składanych informacjach o dochodach (np. PIT–11 albo PIT-40) lub rozliczeniach podatku za podatnika (PIT–40) kwota zaliczki na podatek pobrana przez płatnika powinna być zaokrąglona do pełnych złotych (wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Miechowie z 11 kwietnia 2006 r., PD/415–1/06).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32486 )
Array ( [docId] => 32486 )

Array ( [docId] => 32486 )