PIP nie musi już wiedzieć o rozpoczęciu działalności gospodarczej

Data: 27-08-2013 r.

W obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku powiadamiania właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o rozpoczęciu działalności.

Do 16 stycznia 2013 r. pracodawcy rozpoczynający działalność mieli obowiązek pisemnego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności (na podstawie art. 209 Kodeksu pracy). Termin na skierowanie takiego zawiadomienia wynosił 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności. Obowiązek zawiadomienia istniał również w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii mogła powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

Niewykonanie wspomnianego obowiązku, jako wykroczenie, zagrożone było karą grzywny do 30.000 zł wymierzaną w formie mandatu karnego lub też przez sąd karny (art. 283 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy). Od 17 stycznia 2013 r. wspomniany wyżej obowiązek został uchylony, co oznacza, że pracodawcy nie muszą już informować właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o rozpoczęciu działalności i zmianach w jej zakresie.

Warto również wyjaśnić, że zgodnie z art. 2 § 1 Kodeksu wykroczeń, jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia wykroczenia, stosuje się ustawę nową (ustawę obowiązującą poprzednio stosuje się tylko, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy). Powyższe oznacza, że brak zawiadomienia PIP może już zostać potraktowany jako wykroczenie. Tym samym w obecnej sytuacji nie ma konieczności sprawdzania, czy w momencie rozpoczynania działalności skierowano odpowiednie zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy

Przykład:

Osoba przejęła prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej. Organem prowadzącym warsztatów jest fundacja. Nie wiadomo, czy fundacja skierowała wymagane zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy, a nie można tego sprawdzić, gdyż założyciele fundacji nie żyją, a w dokumentach nie na ten temat śladu. W takiej sytuacji można podjąć działania w kierunku uzupełnienia regulaminu pracy o wykaz prac lekkich dozwolonych osobom młodocianym, wnioskując o zatwierdzenie wykazu przez właściwego inspektora pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32483 )
Array ( [docId] => 32483 )

Array ( [docId] => 32483 )