Prawidłowe wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia

Data: 12-11-2012 r.

Co do zasady wynagrodzenia powinny być wypłacane bezpośrednio do rąk pracownika, czyli gotówką. Ustawodawca przewidział tylko dwa wyjątki od tej zasady – jeżeli w zakładzie pracy obowiązuje układ zbiorowy pracy, w tym akcie można zastrzec inną formę wypłaty niż gotówkowa, bądź – gdy pracownik wyrazi na to zgodę.

Pracodawca jest obowiązany do wypłacenia wynagrodzenia w ustalonym miejscu i terminie. Zatem jeżeli pracodawca ustalił, że termin wypłaty przypada na ostatni dzień miesiąca, termin ten należy uznać za nieprzekraczalny. Jednocześnie za termin wypłaty należy uznać dzień, w którym pieniądze zostały pozostawione do dyspozycji pracownika – w kasie firmy bądź na jego rachunku bankowym, albo w innym miejscu uzgodnionym z pracownikiem. Nie będzie więc to dzień, w którym pracodawca zwolnił środki ze swojego konta, ani dzień nadania na poczcie przekazu pieniężnego.

Przykład:

Pracodawca, za zgodą pracowników, wypłaca wynagrodzenia przelewem na ich rachunki bankowe. Ostatnia sesja, tzw. wychodząca w banku, ma miejsce o godzinie 14:00. Dnia 30 listopada 2012 r. (piątek) pracodawca zrealizował wypłaty o godzinie 13:50. Niestety, w przypadku niektórych pracowników pieniądze były widoczne na ich kontach dopiero w poniedziałek 3 grudnia.

W tym przypadku – mimo zwolnienia środków na wynagrodzenia już 30 listopada – pracodawca nie dotrzymał w stosunku do niektórych pracowników terminu wypłaty. W wyniku przekazania wynagrodzeń faktycznie 3 grudnia, zamiast 30 listopada, pracodawca powinien sporządzić korektę części listy płac oraz wykazać w raportach ZUS za grudzień wynagrodzenia, które pracownicy otrzymali 3 grudnia.

Wypłacanie wynagrodzeń za pośrednictwem przekazów pocztowych wiąże się z bardzo dużym ryzykiem niedotrzymania terminu wypłaty.

Podstawa prawna:

art. 86, 117 Kodeksu pracy

Autor: Jarosława Warszawska - Mericon, Kadry, Płace, Doradztwo

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32459 )
Array ( [docId] => 32459 )

Array ( [docId] => 32459 )