W czerwcu pracodawca nie przesyła do PFRON nowych druków

Data: 10-05-2013 r.

Informacje miesięczne o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za czerwiec, lipiec i sierpień wypełnia się na starych formularzach. Zmiany przesunięto z czerwca na wrzesień 2013 r.

Pracodawcy spełniający ustawowe wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie muszą dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mają natomiast obowiązek składania zarządowi funduszu informacji miesięcznych i rocznych o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Informacje te za miesiące do maja 2013 r. miały być składane na starych formularzach, a informacje korygujące te dokumenty za miesiące od października 2012 r. w terminie do 20 lipca 2013 r. – na nowych. Jednak rozporządzenie z 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przesuwa w czasie moment wdrożenia nowych formularzy. Stare formularze będą wypełniane za miesiące do sierpnia 2013 r. a informacje korygujące te dokumenty będą składane na nowych formularzach za miesiące od października 2012 r. w terminie do 20 października 2013 r.

Nowe formularze, określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zawierają nieco więcej pól przy zastosowaniu zmodyfikowanego układu – jednak stopień trudności przy ich wypełnianiu będzie zbliżony. Zawierają one więcej numerowanych pól niż dotychczasowe (68 pól w miejsce dotychczasowych 61 pól). Struktura nowych formularzy jest jednak dosyć podobna do starej wersji.

W szczególności, zachowano podział na 5 części (A, B, C, D, E). Uwagę zwraca wprowadzenie w niektórych częściach formularza podziału na części E oraz O – nie funkcjonującego obecnie. Rubryki E przeznaczone są na określanie liczby etatów, natomiast rubryki O na określanie liczby osób. W nowym formularzu część C została podzielona na 3 części w miejsce dotychczasowych 4 części. Przy tym rubryka C.3 funkcjonuje w zupełnie nowym kształcie. Obecnie zawiera ona bowiem dane o zatrudnianiu grup osób niepełnosprawnych w podziale na stopnie. Znacznie bardziej przejrzysta stała się w nowym formularzu rubryka D, która poprzednio mogła budzić spore wątpliwości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32469 )
Array ( [docId] => 32469 )