Jakie kary może nałożyć ZUS na przedsiębiorcę

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Autor: Szulik Katarzyna
Data: 30-10-2012 r.

Mówi się, że w życiu pewne są wyłącznie śmierć oraz podatki. Do tej mało pozytywnej wyliczanki można dodać także kontrole ZUS-u. Przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania składek i ZUS konsekwentnie korzysta ze swojego prawa do kontroli przeprowadzanych operacji. Jakie sankcje może nałożyć, gdy wykryje nadużycia?

Co kontroluje ZUS?

ZUS ma prawo badać wszystkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz pozostałe nośniki informacji. Może dokonywać oględzin i spisu składników majątku płatników. Może także zażądać udzielenia informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego, czy stawiać prośby o legitymację osób, w celu ustalenia ich tożsamości.

W przypadku niewystarczającej ilości dowodów i w sytuacjach niejasnych może przesłuchiwać płatnika składek oraz ubezpieczonego.

 

Jakie sankcje może zastosować ZUS?

  1. Odsetki za zwłokę, które naliczane są odpowiednio do czasu odwlekania płacenia składki.
  2. Opłata dodatkowa w wybranych przypadkach w wysokości do 100% nieopłaconych składek.
  3. Kara grzywny, gdy przykładowo przedsiębiorca odmówił składania wyjaśnień lub udzielił wyjaśnień nieprawdziwych w związku z opłacaniem składek.
  4. Egzekucja administracyjna i sądowa.
  5. Zabezpieczenia rzeczowe na majątku.
  6. Żądanie ogłoszenia przez przedsiębiorstwo upadłości.
  7. Na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, gdy nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją zajęcia egzekucyjnego lub zabezpieczającego wierzytelności lub prawa majątkowego.
  8. Kara do wysokości 3.800 zł za odmawianie wyjaśnień lub składanie wyjaśnień nieprawdziwych do organu egzekucyjnego.
  9. Kara do wysokości 3.800 zł za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków ciążących na przedsiębiorcy z tytułu postępowania egzekucyjnego, zabezpieczenia wierzytelności lub prawa majątkowego.

Katarzyna Szulik


Zobacz także:

Szulik Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32491 )
Array ( [docId] => 32491 )