Kontrola ZUS może stwierdzić pozorność umowy o pracę

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 17-01-2013 r.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych uprawnia ZUS do przeprowadzania kontroli dotyczących m.in. ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych, w celu wyjaśnienia, czy umowa o pracę była faktycznie wykonywana czy też została zawarta tylko dla pozoru.

Pozorność umowy o pracę występuje, gdy strony zawierają formalnie umowę o pracę, ale w rzeczywistości jedna z nich nie oczekuje świadczenia pracy, a druga nie zamierza tej pracy świadczyć. Gdy ZUS ustali, że umowa o pracę faktycznie nie była wykonywana i zawarto ją dla pozoru, wyda decyzję stwierdzającą, że osoba zgłoszona do ubezpieczeń jako pracownik nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

W tej sytuacji zarówno płatnik składek, jak i osoba ubezpieczona, której dotyczy decyzja ZUS, mogą się od niej odwołać do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Złożenie odwołania powoduje, że decyzja nie staje się prawomocna i do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd pracodawca nie składa korekty dokumentów. Gdy odwołanie nie zostanie złożone, decyzja staje się prawomocna i podlega wykonaniu.

Osoba, której decyzja dotyczy, powinna zostać wyrejestrowana z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z dniem zgłoszenia. Należy złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych poprzez „wyzerowanie” podstaw wymiaru składek w imiennych raportach ZUS RCA (i ewentualnie raportów świadczeniowych ZUS RSA). Dołącza się do nich skorygowane deklaracje za miesiące, których dotyczy korekta. Dopiero wtedy na koncie płatnika składek powstanie nadpłata składek, którą można zaliczyć na poczet składek opłacanych za kolejne miesiące lub otrzymać zwrot.

Przykład:

Biuro rachunkowe rozlicza składki za osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jeden z klientów miał kontrolę z ZUS, która zakończyła się wydaniem decyzji o wyłączeniu jednej z osób z ubezpieczeń pracowniczych z powodu pozorności umowy. Otrzyma ona zwrot składek, ale dopiero po przekazaniu skorygowanych dokumentów rozliczeniowych.

Podstawa prawna:

  • Art. 24 ust. 6a, art. 41 ust. 7b pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Autor: Andrzej Radzisław, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32520 )
Array ( [docId] => 32520 )

Array ( [docId] => 32520 )