Należy wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 14-03-2013 r.

Osoba zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, która uzyskuje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego lub traci status członka rodziny, powinna zostać wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA.

Od 2013 r. obowiązek wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego wynika z nowego art. 76 a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dodanego przez art. 1 pkt 11 ustawy z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1016) zmieniającej m.in. ustawę z dniem 1 stycznia 2013 r.

Zgodnie z nim osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła członków rodziny, jest obowiązana poinformować podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Wyrejestrowanie polega na wpisaniu w formularzu ZWUA w bloku IV. (V.) w polu 01 cyfry „2” (tj. wyrejestrowanie członka rodziny), a w pozostałych polach tego bloku – danych członka rodziny, które zostały podane w zgłoszeniu.

Podstawa prawna:

  • art. 76a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32534 )
Array ( [docId] => 32534 )

Array ( [docId] => 32534 )