Pobieranie danych z ZUS w programie Płatnik

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 07-07-2014 r.

W programie Płatnik w wersji 9.01.001 wprowadzono m.in. mechanizm pobierania danych zapisanych na kontach płatników i kontach ubezpieczonych w ZUS. W sytuacji gdy płatnicy pobiorą dane z ZUS, dane znajdujące się w ich bazie danych zostaną zaktualizowane – zmienione/uzupełnione o dane zapisane na kontach w ZUS.

Na podstawie danych pobranych z ZUS będzie wykonywana weryfikacja dokumentów przygotowanych w programie.

Odbiór danych płatnika i ubezpieczonych możliwy będzie po podpisaniu oświadczenia o prawie do jego odbioru, oraz przekazaniu niezbędnych do uwierzytelnienia danych z dokumentów wcześniej przekazanych do ZUS. Dane będą pobierane:

 • przy starcie programu,
 • na żądanie użytkownika (po wybraniu odpowiedniego polecenia w menu),
 • przed wysyłką zestawu (podczas weryfikacji dokumentów program w niektórych przypadkach będzie wymuszał pobranie aktualnych danych z ZUS w celu dokonania weryfikacji dokumentów),
 • przy tworzeniu Informacji dla osób ubezpieczonych.

Domyślnie program pobierać będzie dane wszystkich ubezpieczonych, którzy są zgłoszeni i niewyrejestrowani przez płatnika. Dla płatników, którzy odrębnie sporządzają dokumenty rozliczeniowe za pracowników i świadczeniobiorców (tj. składają dokumenty rozliczeniowe z różnych zakresów identyfikatorów, np. za pracowników z przedziału 01–39, a za świadczeniobiorów z przedziału 51–69), przewidziano możliwość wyboru grupy ubezpieczonych, dla których program ma pobrać dane.

Aby wskazać odpowiednią grupę ubezpieczonych, dla której płatnik będzie pobierał dane, należy:

 1. Otworzyć kartotekę płatnika w trybie do edycji.
 2. W bloku „Zakres danych pobieranych podczas aktualizacji kartotek ubezpieczonych” w polu „Zakres” wskazać odpowiednią grupę ubezpieczonych.

Wskazanie odpowiedniej grupy ubezpieczonych jest istotne z punktu widzenia płatników sporządzających dokumenty rozliczeniowe z więcej niż jednego zakresu (np. 01–39 i 51–69), szczególnie w sytuacji, gdy płatnik posiada odrębne bazy dla każdej grupy.

Ze słownika należy wybrać odpowiedni dla danego płatnika zakres:

 • „Pełny zakres” – pobrane zostaną dane ubezpieczonych zgłoszonych przez płatnika i rozliczanych w dokumentach rozliczeniowych oznaczonych identyfikatorami z zakresu: 01–39, 40–49, 51–69, 70–79 oraz 80–89.
 • „Pracownicy” – pobrane zostaną dane ubezpieczonych (np. pracowników, zleceniobiorców) zgłoszonych przez płatnika i rozliczanych w dokumentach rozliczeniowych oznaczonych identyfikatorami z zakresu: 01–39, 40–49, 70–79 oraz 80–89.
 • „Świadczeniobiorcy” – pobrane zostaną dane ubezpieczonych będących świadczeniobiorcami, rozliczanych przez płatnika w dokumentach rozliczeniowych oznaczonych identyfikatorami z zakresu: 51–69.
 •  „Pracownicy ZUS” oraz „Świadczeniobiorcy ZUS” – zakresy te przeznaczone są dla jednostek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • „Bez aktualizacji kartotek” – wariant ten oznacza tryb pracy bez pobierania danych z ZUS. W tym trybie z ZUS pobierane są tylko słowniki. Możliwa jest weryfikacja w zakresie reguł niewymagających danych z ZUS, nie jest jednak możliwa wysyłka dokumentów.
Robert Łuczak, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35262 )
Array ( [docId] => 35262 )