Raport ZUS RCA a umowy zlecenia zawarte w różnych terminach

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 15-11-2013 r.

W przypadku gdy zleceniobiorca wykonuje dwie umowy zlecenia lub więcej u tego samego zleceniodawcy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Na swój wniosek może być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z wybranych przez siebie pozostałych umów zlecenia. Może również zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń.

Zleceniobiorca dokonuje wyboru, z której umowy chce podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przy dwóch umowach zlecenia w tej samej firmie zakres prac, które mają być wykonywane na podstawie każdej z tych umów, musi być inny. Gdyby przedmiot obu umów był taki sam, wówczas zawarcie drugiej umowy mogłoby zostać uznane za próbę obniżenia podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dla każdego ubezpieczonego płatnik składek w jednym imiennym raporcie miesięcznym uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wszystkich dokonanych lub pozostawionych do dyspozycji ubezpieczonego, od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przykład:

Z tą samą osobą, nieposiadającą innych tytułów do ubezpieczeń społecznych, zawarto w różnych terminach dwie osobne umowy zlecenia. Składki emerytalno-rentowe opłacano tylko od umowy wcześniejszej. Natomiast od kolejnej, po uzgodnieniu ze zleceniobiorcą, naliczano składkę zdrowotną. Program Płatnik nie przyjmuje rozliczenia tych umów w 2 raportach ZUS RCA i ZUS RZA (błąd krytyczny). Za daną osobę można złożyć tylko jeden raport składkowy z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia. Jeżeli więc z obu umów zleceniobiorca został zgłoszony z tym samym kodem tytułu do ubezpieczeń, należne składki powinny zostać wykazane w jednym raporcie ZUS RCA, z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy wykazać przychód z pierwszej umowy, a w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne sumę przychodu z pierwszej umowy (pomniejszonego o składki finansowane ze środków zleceniobiorcy) i przychodu z drugiej umowy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 32553 )
Array ( [docId] => 32553 )

Array ( [docId] => 32553 )