Rozliczenie wynagrodzenia po śmierci pracownika

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 12-11-2012 r.

Jeżeli pracownik umrze, należy sporządzić za niego raport ZUS RCA z zerową podstawą wymiaru i zerowymi kwotami składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W tym miesiącu pracownik ten powinien być wliczony do liczby ubezpieczonych, jaką płatnik wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

W imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA płatnik wykazuje składki od wszystkich przychodów (stanowiących podstawę wymiaru składek), które pracownikowi zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji ubezpieczonego od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składany jest raport. „Postawienie do dyspozycji” oznacza, że środki znalazły się na koncie bankowym i pracownik mógł nimi dysponować.

Wynagrodzenie należne zmarłemu pracownikowi po jego śmierci staje się prawem majątkowym po zmarłym pracowniku. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

W sytuacji gdy osób uprawnionych jest więcej, prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą w równych częściach na każdego z nich. Osobami uprawnionymi do renty rodzinnej są m.in. współmałżonek oraz jego dzieci.

Podstawa prawna:

  • art. 631 § 2 Kodeksu pracy,
  • art. 41 ust. 1 ustawy o PIT,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.)

 

Autor: Andrzej Radzisław - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32499 )
Array ( [docId] => 32499 )