ZUS ZLA i inne zaświadczenia potrzebne do wypłaty zasiłku chorobowego

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 08-11-2012 r.

Podstawowym dokumentem stwierdzającym niezdolność do pracy, który służy pracodawcy do ustalenia prawa pracownika do świadczeń z tytułu choroby, jest zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA. Biorąc pod uwagę okoliczności mające wpływ na prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, aby ustalić prawo do tych świadczeń, pracodawcy nie wystarczy samo zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA.

Jeżeli właściwy do wypłaty zasiłku chorobowego jest ZUS, są potrzebne dodatkowo:

 • zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 – w przypadku pracowników,
 • zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b – w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych,
 • zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych niebędących pracownikami, np. zleceniobiorców.

Dokumentem niezbędnym do przyznania zasiłku chorobowego z tytułu wypadku w drodze do pracy i z pracy jest karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy, którą sporządza pracodawca. Albo jej kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek, u którego miał miejsce wypadek w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli ubezpieczonemu przysługuje zasiłek z więcej niż jednego tytułu.

W celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową niezbędne są, oprócz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA:

 • protokół powypadkowy sporządzony przez pracodawcę, albo jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek, u którego miał miejsce wypadek przy pracy, jeżeli ubezpieczonemu przysługuje zasiłek z więcej niż jednego tytułu,
 • karta wypadku sporządzona przez podmiot, na rzecz którego wykonywana jest praca na podstawie umowy zlecenia – jeżeli osoba niezdolna do pracy jest zleceniobiorcą, albo jej kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek, u którego miał miejsce wypadek przy pracy, jeżeli ubezpieczonemu przysługuje zasiłek z więcej niż jednego tytułu,

 

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające związek niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy – jeżeli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw wypadku przy pracy,
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie potwierdzające związek niezdolności do pracy z chorobą zawodową – jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest choroba zawodowa.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 25 czerwca 1999 r. świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 444),
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298),
 • komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dostępny na stronie internetowej ZUS)

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32494 )
Array ( [docId] => 32494 )