W dokumentach zgłoszeniowych ważny jest kod tytułu ubezpieczenia

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 06-06-2013 r.

Jednym z elementów podlegających sprawdzeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest informacja, z jakiego tytułu następuje zgłoszenie do ubezpieczeń. Jest ona zawarta w kodzie tytułu ubezpieczenia.

Kod tytułu ubezpieczenia składa się z 6 znaków, z których 4 pierwsze wskazują tytuł, z którego następuje zgłoszenie. Następne oznaczają kolejno: ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak) oraz stopień niepełnosprawności (1 znak).

Płatnik składek zobowiązany jest informować ZUS o wszelkich zmianach, jakie nastąpiły w stosunku do danych osób ubezpieczonych zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych w ciągu 7 dni od ich. Zmianę i korektę kodu tytułu ubezpieczenia wykazanego w zgłoszeniu do ubezpieczeń płatnicy składek zgłaszają poprzez:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń/ubezpieczenia, a następnie
  • ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń/ubezpieczenia.

Przykład: osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę od 1 marca 2008 r. zgłoszono do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0. Dnia 15 lutego 2013 r. pracownik ten przedłożył orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Oznacza to, że od 16 lutego 2013 r. zmianie uległ kod tytułu ubezpieczenia. Dotychczasowy kod 01 10 0 0 został zmieniony na 01 10 0 3. Płatnik składek powinien:

  • wyrejestrować tę osobę z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA z dniem 16 lutego 2013 r. z kodem 01 10 0 0, a następnie
  • ponownie zgłosić do ubezpieczeń od 16 lutego 2013 r. na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 3.

 

Płatnik dokonujący korekty kodu tytułu ubezpieczenia z powodu błędnego wpisania go w dokumencie zgłoszeniowym, powinien pamiętać, że:

  1. jeżeli w zgłoszeniu do ubezpieczeń podany został kod tytułu ubezpieczenia, którego nie ma w wykazie kodów podanym w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – ponownie przekazuje się do ZUS zgłoszenie do ubezpieczeń z wpisanym prawidłowym kodem
  2. jeżeli w zgłoszeniu do ubezpieczeń podany został błędny kod tytułu ubezpieczenia, ale jest to kod, który znajduje się w wykazie kodów podanym w rozporządzeniu z 23 października 2009 r. – osobę zgłoszoną z błędnym kodem wyrejestrowuje się z datą zgłoszenia (na dokumencie ZUS ZWUA), a następnie przekazuje się do ZUS zgłoszenie z poprawnym kodem tytułu ubezpieczenia.

Podstawa prawna:

  • art. 36, art. 41, art. 98 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.);
  • rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 186, poz. 1444).

Monika Karczewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32542 )
Array ( [docId] => 32542 )