Wymiar etatu bez znaczenia dla zgłoszenia ZUS ZSWA

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 02-06-2016 r.

Druk ZUS ZSWA pracodawcy opłacający składki na Fundusz Emerytur Pomostowych mieli obowiązek złożyć do końca marca 2016 r. Mimo że płatnicy wypełniają go oraz składają raz w roku, a więc znacznie rzadziej niż dokumenty rozliczeniowe, nadal popełniają w nim wiele błędów wymagających późniejszej korekty, na którą wyznaczone są konkretne terminy. Warto sprawdzić, jak poprawić błąd polegający na pominięciu w zgłoszeniu pracowników zatrudnionych na część etatu, co – jak pokazują kontrole ZUS – zdarza się dość często.

Jednym z błędów popełnianych przez pracodawców jest pomijanie w zgłoszeniu ZUS ZSWA pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie. Pracodawcy powołują się tu na art. 3 ust. 4-5 ustawy o emeryturach pomostowych, które wyjaśniają, że za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze  uważa się osoby wykonujące tego rodzaju pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zapis ten ma jednak znaczenie przy ustalaniu uprawnień do emerytury pomostowej, a nie przy ustalaniu obowiązku opłacania składek na FEP za daną osobę. Składki te należy opłacać także za osoby zatrudnione na niepełnym etacie. Istotnym jest tu wiek pracownika oraz fakt wykonywania przez niego prac szczególnych, a nie wymiar czasu pracy. Osoby takie należy uwzględniać w druku ZUS ZSWA. Jeżeli pracodawca tego nie uczynił, to musi złożyć dodatkowe zgłoszenie.

Przykład:

W czasie prowadzonej kontroli ZUS zausterkował, że w zgłoszeniu ZUS ZSWA za rok 2014 pracodawca nie uwzględnił pani Moniki Olech wykonującej pracę szczególną w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych na ¼ etatu. W ciągu 30 dni od otrzymania protokołu pokontrolnego pracodawca powinien złożyć brakujący dokument, wypełniając go w następujący sposób:

  • w polu 01 bloku I powinien być podany kolejny numer identyfikatora; zakładając, że za 2014 r. złożone było jedno zgłoszenie i nie było ono dotychczas korygowane, numerem tym będzie 002.2014,
  • w bloku II powinny być wpisane dane identyfikacyjne płatnika składek,
  • w bloku III.A znakiem X powinno być zaznaczone pole 01 („Zgłoszenie danych”), a w pozostałych polach podane dane identyfikacyjne pani Moniki Olech,
  • w bloku III.B jako kod tytułu ubezpieczenia powinien być podany symbol 01 10 XX, a w kolejnych polach: kod pracy w szczególnych warunkach/o szczególnym charakterze, okres świadczenia takiej pracy oraz wymiar czasu pracy dotyczące pani Moniki Olech,
  • w bloku VII powinna być umieszczona data wypełnienia druku.
Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39061 )
Array ( [docId] => 39061 )