Zasiłek macierzyński – rodzaje dokumentów składanych do ZUS

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 22-11-2012 r.

Od tego, kto jest płatnikiem zasiłku macierzyńskiego, zależy zakres formularzy składanych w ZUS przez pracodawcę. Jeśli zasiłek macierzyński wypłacany jest przez pracodawcę, to musi on przygotować za danego pracownika ZUS RCA i ZUS RSA. A jeżeli płatnikiem zasiłku macierzyńskiego jest ZUS, pracodawca składa formularz ZUS RSA.

Jeśli zasiłek macierzyński wypłacany jest przez pracodawcę, to musi on przygotować za danego pracownika dwa rodzaje raportów, a mianowicie ZUS RCA i ZUS RSA – Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach i Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. Natomiast jeżeli płatnikiem zasiłku macierzyńskiego jest ZUS, pracodawca składa tylko formularz ZUS RSA.

Przykład:

Przez cały listopad 2012 r. pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, otrzymując z tego tytułu zasiłek macierzyński w wysokości 2354,12 zł. Płatnikiem zasiłku macierzyńskiego był zatrudniający ją pracodawca. Oprócz zasiłku w listopadzie pracownica nie otrzymała żadnych innych wypłat.

W listopadowych raportach osoba ta powinna być ujęta w następujący sposób:

  • w raporcie ZUS RCA – z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 12 40, w którym pracodawca wykaże składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty wypłaconego zasiłku, tj. od 2354,12 zł,
  • w raporcie ZUS RSA – z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 01 10, cyfrą 311 jako kodem świadczenia/przerwy, okresem od 1.11.2012 do 30.11.2012, cyfrą 30 jako liczbą dni zasiłkowych/liczbą wypłat oraz kwotą 2354,12 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 4 pkt 2 lit. a, m, art. 6 ust. 1 pkt 1, 19, art. 11, 12, 16 ust. 8, art. 17 ust. 2a, art. 18 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),

  • art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.)

Autor: Bogdan Majkowski - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32510 )
Array ( [docId] => 32510 )

Array ( [docId] => 32510 )