ZUS już informuje ubezpieczonych o stanie konta

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 14-07-2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje na swoich stronach internetowych, że rozpoczyna wysyłkę kolejnych już „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" – tym razem za rok 2015. Jednocześnie podkreślił, jak istotne dla przyszłości emerytalnej ubezpieczonego jest uważne przeczytanie tej informacji.

Warto przypomnieć, że celem wysyłania informacji za poszczególne lata jest:

 
  • powiadomienie ubezpieczonych o danych zewidencjonowanych na ich kontach w ZUS oraz
  • umożliwienie ubezpieczonym sprawdzenia zapisów na ich kontach, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podjęcie przez nich działań mających na celu skorygowanie błędnych danych lub zmianę nieaktualnych danych.

W sytuacji gdy ubezpieczony stwierdzi nieprawidłowości w informacji, to w zależności od tego, które dane są błędne lub budzą wątpliwości, powinien zgłosić się odpowiednio do płatnika składek albo do ZUS. Na przykład nieprawidłowości dotyczące kwot składek za rok 2015, które w informacji będą podane w podziale na poszczególne miesiące ze wskazaniem płatnika, który te składki opłaca, ubezpieczony powinien wyjaśnić u płatnika składek. Natomiast jeśli ubezpieczony ma wątpliwości dotyczące na przykład kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, to kwestię tę powinien wyjaśnić w ZUS.

Kiedy ubezpieczony reklamację złoży u płatnika składek?

W sytuacji gdy ubezpieczony stwierdził nieprawidłowości dotyczące:

  • danych identyfikacyjnych, tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL albo serii i numeru paszportu (w przypadku cudzoziemców),
  • danych adresowych,
  • kwot składek za 2015 rok, które wykazane są w informacje w podziale na poszczególne miesiące

powinien zwrócić się do płatnika składek w celu wyjaśnienia, czy w dokumentach przekazanych do ZUS zostały podane prawidłowe dane.

Błędne lub nieaktualne dane identyfikacyjne

Jeśli w wyniku weryfikacji danych przekazanych do ZUS płatnik stwierdził, że przekazał błędne dane identyfikacyjne ubezpieczonego lub dane, które przekazał są nieaktualne – zobowiązany jest dokonać korekty/zmiany danych.

O wszelkich zmianach lub korektach danych identyfikacyjnych ubezpieczonego (PESEL, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia, seria i numer paszportu) należy zawiadomić ZUS na formularzu ZUS ZIUA „Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej”.

Błędne lub nieaktualne dane adresowe

Jeśli w wyniku weryfikacji danych przekazanych do ZUS płatnik stwierdził, że przekazał błędne dane adresowe ubezpieczonego lub dane, które przekazał są nieaktualne – zobowiązany jest dokonać korekty/zmiany danych. Korekty/zmiany danych adresowych ubezpieczonego należy dokonać na druku ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej” (tj. na takim samym formularzu na jakim dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń) w trybie korekty lub zmiany.

Nieprawidłowa kwota składek

W sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji danych zawartych w imiennym raporcie miesięcznym przekazanym do ZUS płatnik stwierdził, że przekazał błędne dane dotyczące ubezpieczonego – zobowiązany jest dokonać korekty danych.

Oprac. na podstawie stron internetowych ZUS Marta Strupińska

Tagi: zus, emerytura

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39247 )
Array ( [docId] => 39247 )