Nowe zasady ustalania kapitału początkowego

Data: 22-10-2013 r.

Od 1 października 2013 r. obowiązuje korzystna zmiana przepisów dotycząca ustalania kapitału początkowego dla osób, które w określonych latach kalendarzowych pozostawały w ubezpieczeniu tylko przez część roku. Mogą z niej korzystać także osoby, którym kapitał początkowy został już ustalony.

Od 1999 r. ZUS ewidencjonuje składki na ubezpieczenie emerytalne każdej osobie podlegającej ubezpieczeniom społecznym na indywidualnym koncie. Przed 1999 r. ZUS nie był zobowiązany do prowadzenia indywidualnych kont ubezpieczonych. Z tego względu osobom urodzonym po 1948 r. za okresy pracy (ubezpieczenia) przypadające przed 1999 r. zostaje odtworzona teoretyczna składka na ubezpieczenie społeczne poprzez obliczenie kapitału początkowego. Kwota kapitału jest również zapisywana na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Kapitał początkowy odzwierciedla przebieg kariery zawodowej osoby ubezpieczonej przed 1 stycznia 1999 r. Ustala się go mnożąc kwotę tzw. hipotetycznej emerytury, która przysługiwałaby jej na koniec 1998 roku przez 209 miesięcy. Hipotetyczną emeryturę ZUS ustala podobnie jak emeryturę obliczaną na tzw. dotychczasowych zasadach, choć z pewnymi odmiennościami.

Emerytura ta stanowi sumę trzech składników:

  • 24% kwoty bazowej z II kwartału 1998 r. (tj. 1.220,89 zł) x współczynnik p (tzw. część socjalna emerytury hipotetycznej),

  • po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych (część emerytury hipotetycznej należna za okresy składkowe),

  • po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych (część emerytury hipotetycznej należna za okresy nieskładkowe).

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli we wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego okresie znajduje się rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony przebywał m.in. na urlopie wychowawczym i dlatego pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez cześć miesięcy tego roku, to do obliczenia stosunku wynagrodzenia uzyskanego w tym roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowana jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odpowiednia do liczby miesięcy lub dni, w których zainteresowany pozostawał w ubezpieczeniu, a nie z całego roku.

Nowe regulacje mają zastosowanie także do osób, którym ZUS ustalił już kapitał początkowy. W celu ponownego wyliczenia tego kapitału powinny one wystąpić do ZUS z wnioskiem w tej sprawie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32621 )
Array ( [docId] => 32621 )

Array ( [docId] => 32621 )