Prawo do emerytury nauczycielskiej

Data: 10-10-2013 r.

Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówkach określonych w Karcie Nauczyciela mogą nabyć prawo do emerytury przewidzianej w art. 88 tej ustawy, przyznawanej bez względu na osiągnięty wiek.

Świadczenie to przysługuje przede wszystkim osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., które udowodniły co najmniej:

 
  • 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć lub

  • 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania zatrudnienia w szkolnictwie specjalnym co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć(w przypadku nauczycieli klas, szkół, placówek i zakładów specjalnych).

Nauczyciele mogą uzyskać emeryturę z Karty pod warunkiem wykonywania pracy nauczycielskiej ostatnio przed przejściem na emeryturę oraz rozwiązania stosunku pracy.

Emeryturę nauczycielską mogą uzyskać również osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., jeśli do 31 grudnia 2008 r. spełniły warunki dotyczące stażu ubezpieczeniowego oraz okresu pracy nauczycielskiej, wymagane do przyznania tego świadczenia od urodzonych przed 1949 rokiem. Osoby te, jeśli przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, aby nabyć prawo do emerytury bez względu na wiek, muszą zgłosić wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Przyznanie emerytury nauczycielskiej osobom urodzonym w latach 1949–1968 uzależnione jest również od rozwiązania stosunku pracy. W odróżnieniu jednak od warunku stażu ubezpieczeniowego oraz wymaganego okresu pracy nauczycielskiej warunek ten nie musiał zostać spełniony do 31 grudnia 2008 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32617 )
Array ( [docId] => 32617 )