Obliczenie nowej emerytury – ważne są składki na koncie emerytalnym

Data: 16-12-2013 r.

Do celów przeliczenia nowej emerytury istotna jest kwota składek emerytalnych zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego. Ubezpieczony nie musi więc przedkładać w ZUS dokumentu potwierdzającego wysokość zarobków wypłaconych mu przez pracodawcę po ustaleniu uprawnień emerytalnych.

Emerytura przysługująca osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego jest obliczana według nowych kapitałowych zasad. Stanowi wynik podzielenia podstawy jej obliczenia przez tzw. średnie dalsze trwania życia dla wieku, w którym wnioskodawca przechodzi na emeryturę. Podstawą obliczenia emerytury jest suma zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia.

 

Dla niektórych osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. ZUS może obliczyć świadczenie w mieszanej wysokości, czyli częściowo według dotychczasowych, a częściowo według nowych zasad, jeśli taki sposób wyliczenia jest korzystniejszy od ustalenia emerytury całkowicie na nowych zasadach.

Osoby, które po przyznaniu nowej emerytury wykonują zatrudnienie, mogą ubiegać się o przeliczenie emerytury na podstawie art. 108 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Aby ZUS dokonał takiego przeliczenia muszą zgłosić w tej sprawie wniosek, nie wcześniej niż po zakończeniu roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczenia.

Ponowne ustalenie nowej emerytury polega wówczas na doliczeniu określonej kwoty do dotychczasowej wysokości świadczenia. ZUS ustala najpierw kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego od miesiąca, od którego została podjęta wypłata emerytury, do miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury, z uwzględnieniem ich waloryzacji.

Następnie dzieli kwotę tych składek przez średnie dalsze trwanie życia, ustalone dla wieku danego ubezpieczonego, obowiązujące w dniu złożenia wniosku o przeliczenie emerytury. Ustalona w ten sposób kwota podlega doliczeniu do wypłacanego dotychczas świadczenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33689 )
Array ( [docId] => 33689 )

Array ( [docId] => 33689 )