Umorzenie składek a staż emerytalny

Data: 16-12-2013 r.

W niektórych sytuacjach osoba prowadząca działalność gospodarczą może wystąpić do ZUS z wnioskiem o umorzenie składek za okres, w którym ich nie opłaciła. Okres ten nie będzie jednak liczony do emerytury jako okres składkowy - niezależnie od tego, czy umorzenie nastąpiło w wyniku decyzji ZUS, czy wyroku sądowego.

Zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej przy ustalaniu emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe (art. 5 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Kolejne przepisy ustawy emerytalnej określają jakie okresy są zaliczane są do tych okresów (art. 6 i 7). Okres, za jaki zostały umorzone należności składkowe, nie został zaliczony do żadnego z nich. Oznacza to, że przy ustalaniu prawa do emerytury nie zostanie on w ogóle uwzględniony.

Ponadto z art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy emerytalnej wynika niekorzystne rozwiązanie dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty płatników zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie uwzględnia się okresu, za który nie zostały opłacone składki mimo podlegania w tym czasie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Pogląd taki potwierdzony został w orzecznictwie sądowym.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego: W wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 15 października 2003 r. (III AUa 1963/02) sąd stwierdził, że jeżeli ubezpieczony, który prowadził działalność gospodarczą, nie opłacił za pewien okres składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (a zadłużenie to miał umorzone w wyroku sądowym), to okres ten nie jest okresem składkowym potrzebnym do przyznania mu świadczenia.

Wyrok ten należy również odnieść do sytuacji, gdy zadłużenie zostaje umorzone decyzją ZUS (a nie wyrokiem sądowym). Potwierdza to najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego (I UK 277/10).

Przypomnijmy, że ZUS może - ale nie musi - umorzyć swoje należności. Z reguły umorzenie składek następuje wówczas, gdy występuje całkowity brak ich ściągalności.


Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).


Maria Puchała
, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznychZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33688 )
Array ( [docId] => 33688 )

Array ( [docId] => 33688 )