Nie trzeba być pracownikiem przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę

Data: 12-11-2013 r.

Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje zasadniczo tylko osobom, które przed zgłoszeniem wniosku o to świadczenie były pracownikami. Przepisy przewidują jednak wyjątki od tego wymogu.

Wcześniejsza emerytura pracownicza przewidziana jest w art. 29 i art. 46 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kobieta urodzona po 31 grudnia 1948 r., ale przed 1 stycznia 1969 r., może uzyskać prawo do takiego świadczenia, jeżeli:

 • do 31 grudnia 2008 r. ukończyła 55 lat oraz udowodniła co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy lub do 31 grudnia 2008 r. udowodniła co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
 • nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego albo złoży wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.
 
Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje z reguły tylko tym osobom, które ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o to świadczenie, były pracownikami oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawały w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy.

Warunków tych nie muszą jednak spełniać osoby, które przez cały okres wymagany do przyznania emerytury(w przypadku kobiet 30 albo 20 lat) podlegały ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stosunku pracy. Ponadto warunek pozostawania w stosunku pracy przynajmniej przez 6 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom nie dotyczy osób, które w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę były uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy.


ZUS może przyznać wcześniejszą emeryturę pracowniczą tylko osobom, które wniosek o przyznanie tego świadczenia złożą przed dniem ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Od 1 stycznia 2013 r. wiek ten jest stopniowo wydłużany (o 1 miesiąc za każdy późniejszy kwartał urodzenia). Dla kobiet urodzonych w czwartym kwartale 1953 roku (do tej grupy należy pracownica, o której mowa w pytaniu) wydłużony powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat i 4 miesiące. Tylko do czasu ukończenia tego wieku (tj. najpóźniej do 14 kwietnia 2014 r. włącznie) może ona zgłosić wniosek o wcześniejszą emeryturę. W razie późniejszego zgłoszenia wniosku ZUS przyzna emeryturę powszechną i obliczy ją na nowych zasadach (ze składek i kapitału początkowego).Andrzej Wilczyński
, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Zobacz także:


Tagi: emerytura, ofe

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32627 )
Array ( [docId] => 32627 )

Array ( [docId] => 32627 )