Nie trzeba być pracownikiem przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę

Data: 12-11-2013 r.

Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje zasadniczo tylko osobom, które przed zgłoszeniem wniosku o to świadczenie były pracownikami. Przepisy przewidują jednak wyjątki od tego wymogu.

Wcześniejsza emerytura pracownicza przewidziana jest w art. 29 i art. 46 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kobieta urodzona po 31 grudnia 1948 r., ale przed 1 stycznia 1969 r., może uzyskać prawo do takiego świadczenia, jeżeli:

  • do 31 grudnia 2008 r. ukończyła 55 lat oraz udowodniła co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy lub do 31 grudnia 2008 r. udowodniła co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
  • nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego albo złoży wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.
Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje z reguły tylko tym osobom, które ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o to świadczenie, były pracownikami oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawały w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy.

Warunków tych nie muszą jednak spełniać osoby, które przez cały okres wymagany do przyznania emerytury(w przypadku kobiet 30 albo 20 lat) podlegały ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stosunku pracy. Ponadto warunek pozostawania w stosunku pracy przynajmniej przez 6 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom nie dotyczy osób, które w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę były uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy.


ZUS może przyznać wcześniejszą emeryturę pracowniczą tylko osobom, które wniosek o przyznanie tego świadczenia złożą przed dniem ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Od 1 stycznia 2013 r. wiek ten jest stopniowo wydłużany (o 1 miesiąc za każdy późniejszy kwartał urodzenia). Dla kobiet urodzonych w czwartym kwartale 1953 roku (do tej grupy należy pracownica, o której mowa w pytaniu) wydłużony powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat i 4 miesiące. Tylko do czasu ukończenia tego wieku (tj. najpóźniej do 14 kwietnia 2014 r. włącznie) może ona zgłosić wniosek o wcześniejszą emeryturę. W razie późniejszego zgłoszenia wniosku ZUS przyzna emeryturę powszechną i obliczy ją na nowych zasadach (ze składek i kapitału początkowego).Andrzej Wilczyński
, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Zobacz także:


Tagi: emerytura, ofe

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32627 )
Array ( [docId] => 32627 )

Array ( [docId] => 32627 )