Okres służby wojskowej zalicza się do prac szczególnych pod pewnymi warunkami

Data: 13-07-2015 r.

Zaliczenie okresu zasadniczej służby wojskowej do okresów pracy w szczególnym charakterze, warunkujących uzyskanie wcześniejszej emerytury, możliwe jest po spełnieniu  warunków wskazanych w przepisach szczególnych. Chodzi np. o rozpoczęcie zatrudnienia nie później niż określona liczba dni wskazana w rozporządzeniu Rady Ministrów z 22 listopada 1968 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 2 lipca 2015 r.

Sprawa dotyczyła byłego pracownika, który ubiegał się o wcześniejszą emeryturę w związku z pracą w warunkach szczególnych. Pod koniec 2012 r. złożył on wniosek emerytalny, dokumentując łącznie ponad 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz ponad 15 lat pracy kierowcy samochodów ciężarowych o tonażu ponad 3,5 t (praca była kwalifikowana jako praca w szczególnym charakterze). ZUS odmówił przyznania emerytury, uznając, że nie został należycie udokumentowany okres pracy w warunkach szczególnych. Chodziło o okres między październikiem 1971 r. a październikiem 1973 r., kiedy zainteresowany odbywał zasadniczą służbę wojskową, który ZUS odrzucił jako okres równoważny okresowi pracy w szczególnym charakterze. Powodem było stwierdzenie, że wprawdzie przed powołaniem do wojska pracował on już jako kierowca ciężarówek o masie ponad 3,5 t, ale bezpośrednio po powrocie do pracy z wojska najpierw był zatrudniony jako kierowca, w którego zakresie obowiązków był transport drogowy pojazdami o tonażu poniżej 3,5 t. To by oznaczało, że doszło do przerwania ciągłości okresów zatrudnienia w warunkach szczególnych i tym samym nie przysługuje zainteresowanemu wcześniejsza emerytura.

Orzeczenia sądów i pytanie prawne

 

Sąd I instancji odwołanie byłego pracownika oddalił. Ubezpieczony złożył więc apelację, która została przyjęta przez sąd apelacyjny do rozpoznania. Sąd ten skierował pytanie do Sądu Najwyższego. Czy w sprawie o emeryturę z art. 184 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okres odbywania służby wojskowej od 25 października 1971 r. do 16 października 1973 r. zalicza się do okresu pracy w warunkach szczególnych na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony w sytuacji, gdy ubezpieczony bezpośrednio przed służbą wojskową pracował w warunkach szczególnych, natomiast po zakończeniu służby w terminie 30 dni podjął w innym zakładzie pracy zatrudnienie nie stanowiące pracy w warunkach szczególnych?​

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w uchwale z 2 lipca 2015 r. stwierdził, że okres zasadniczej lub okresowej służby wojskowej odbytej od 29 listopada 1967 r. do 31 grudnia 1974 r. zalicza się do okresu pracy w szczególnych warunkach, także w przypadku gdy ubezpieczony bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej pracował w warunkach szczególnych oraz po zwolnieniu z tej służby podjął w innym zakładzie pracy zatrudnienie niestanowiące pracy w szczególnych warunkach, jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w:

  • art. 108 ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. nr 44, poz. 220, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 1974 r.) oraz
  • § 2–5, 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 22 listopada 1968 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin (Dz.U. nr 44, poz. 318, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 1974 r.).
Źródło:

Uchwała Sądu Najwyższego z 2 lipca 2015 r. (III UZP 4/15).

Michał Culepa, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37528 )
Array ( [docId] => 37528 )