Po wniosku o emeryturę trzeba przekazać do ZUS formularz ZUS ZSWA

Data: 16-09-2013 r.

Formularz ZUS ZSWA sporządzają i przekazują do ZUS pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub przy pracy o szczególnym charakterze. Jeżeli pracownik wystąpił z wnioskiem o emeryturę pomostową, pracodawca na przekazanie ZUS ZSWA ma 7 dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku.


Pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub przy pracach o szczególnym charakterze są zobowiązani przekazywać do ZUS coroczną informację dotycząca zatrudnienia tych pracowników – tzw. zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - ZUS ZSWA. Przekazywane informacje ZUS zapisuje na kontach ubezpieczonych, co umożliwia późniejsze potwierdzanie okresów pracy ,,szczególnej” dla celów przyznania emerytury pomostowej bez konieczności sporządzenia przez pracodawcę odpowiedniego zaświadczenia. Pierwszego zgłoszenia danych dotyczących pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pracodawcy zobowiązani na formularzu ZUS ZSWA dokonywali do 31 marca 2011 r. za 2010 r. W zgłoszeniu ZUS ZSWA musieli przekazać również informacje dotyczące pracowników, którzy w 2009 r. pracowali przy takiej pracy (także wówczas, gdy w 2010 r. już jej nie wykonywali). Kolejnych zgłoszeń na formularzu ZUS ZSWA pracodawcy muszą dokonywać do 31 marca każdego następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Ustawa o emeryturach pomostowych przewiduje dwa przypadki, w których pracodawca musi przekazać zgłoszenie na formularzu ZUS ZSWA wcześniej niż do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Pierwszy z nich ma miejsce wtedy, gdy pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej. W takim przypadku zgłoszenie danych na formularzu ZUS ZSWA pracodawca powinien przekazać do ZUS w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia tego wniosku. W tym wcześniejszym zgłoszeniu ZUS ZSWA pracodawca musi przekazać informacje dotyczące zatrudnienia pracownika przy pracy ,,szczególnej” w bieżącym roku kalendarzowym. Jeśli jednak pracodawca dotychczas nie przekazał ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę musi przekazać do ZUS również ZUS ZSWA. Pracodawca, który przekazał wcześniej zgłoszenie ZUS ZSWA za cały poprzedni rok kalendarzowy w przypadku, gdy pracownik wystąpił z wnioskiem o emeryturę pomostową, nie powinien już uwzględniać takiej osoby w zgłoszeniu ZUS ZSWA przekazanym następnie w ogólnie obowiązującym terminie za pozostałych pracowników. Obowiązek wcześniejszego przekazania ZUS ZSWA pracodawcy mają również wtedy, gdy znaleźli się w stanie upadłości lub likwidacji. W takim przypadku zobowiązani są oni do przekazania zgłoszenia ZUS ZSWA (za bieżący rok kalendarzowy) nie później niż w dniu złożenia dokumentu wyrejestrowania z ubezpieczeń. Jeśli do tego czasu nie przekazali zgłoszenia ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie tym muszą przekazać również to zgłoszenie ZUA ZSWA.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32609 )
Array ( [docId] => 32609 )