Warto ubiegać się o przyznanie emerytury częściowej

Data: 05-09-2013 r.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które nie ukończą podwyższonego wieku emerytalnego, będą mogły ubiegać się o przyznanie emerytury częściowej. Z wnioskiem o przyznanie emerytury częściowej będzie można wystąpić już w 2014 r.

Od 1 stycznia 2013 r. został wprowadzony wyższy wiek emerytalny, po ukończeniu którego można ubiegać się o tzw. emeryturę powszechną przewidzianą w art. 24 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wiek emerytalny podlega stopniowemu wydłużeniu – o jeden miesiąc dla osób urodzonych w kolejnych kwartałach.

Obecne przepisy przewidują również możliwość uzyskania tzw. emerytury częściowej przez osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które nie ukończyły jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego. Aby nabyć prawo do emerytury częściowej trzeba będzie mieć ukończone co najmniej 62 lata (dotyczy kobiet) i 65 lat (dotyczy mężczyzn). Osoby te powinny także posiadać okres składkowy i nieskładkowy w minimalnym wymiarze, który wynosi 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Emerytura częściowa będzie wynosiła 50% pełnej kwoty emerytury, ustalonej poprzez podzielenie kwoty składek emerytalnych oraz kapitału początkowego (zewidencjonowanych na indywidualnym koncie osoby ubezpieczonej oraz odpowiednio zwaloryzowanych) przez średnie dalsze trwanie życia właściwe dla wieku przejścia na wnioskowane świadczenie. Kwota emerytury częściowej nie zostanie objęta gwarancją najniższej emerytury w przypadku, gdy jej faktycznie obliczona wysokość będzie niższa od tej gwarancji.

W pierwszej kolejności emeryturę częściową będą mogli uzyskać mężczyźni urodzeni w 1949 r. Z wnioskiem o przyznanie emerytury częściowej będą mogli wystąpić już w 2014 r., gdy ukończą dotychczas wymagany powszechny wiek emerytalny (65 lat). Jeśli wniosek o emeryturę częściową zgłoszą przed ukończeniem wieku emerytalnego odpowiednio wydłużonego znowelizowanymi przepisami, a spełnią warunek dotyczący stażu ubezpieczeniowego, ZUS przyzna im emeryturę częściową. Osoba uprawniona do emerytury częściowej, po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego i rozwiązaniu stosunku pracy, będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zamianę tego świadczenia na emeryturę ustaloną w pełnej wysokości.

Zamiana ta nie będzie jednak obowiązkowa. Świadczeniobiorca będzie mógł więc pobierać emeryturę częściową również po ukończeniu wydłużonego wieku emerytalnego. Przejście na emeryturę częściową (a także pozostanie przy emeryturze częściowej po ukończeniu wydłużonego wieku emerytalnego) może być korzystne dla osoby ubezpieczonej. ZUS będzie mógł bowiem wypłacać emeryturę częściową również w przypadku kontynuowania stosunku pracy nawiązanego przed nabyciem prawa do emerytury częściowej lub uzyskiwania wysokiego przychodu z działalności zarobkowej. W tym przypadku nie będzie miał bowiem zastosowanie art. 103a ustawy emerytalnej (przewidujący zawieszenie prawa do emerytury w razie kontynuowania stosunku pracy) ani też przepisy art. 104-105 tej ustawy (regulujące zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia w przypadku, gdy przychód świadczeniobiorcy przekracza określone progi zarobkowe).

Jedynym minusem przejścia na emeryturę częściową jest pomniejszenie podstawy obliczenia emerytury powszechnej o kwoty pobranej emerytury częściowej. Pomniejszenie to nie będzie jednak wysokie, jeśli świadczeniobiorca pobierze emeryturę częściową przez stosunkowo krótki okres czasu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32606 )
Array ( [docId] => 32606 )