Pracodawca informuje rodzinę zmarłego o warunkach uzyskania renty

Data: 05-05-2014 r.

Obowiązkiem pracodawcy po śmierci pracownika jest poinformowanie dzieci o warunkach uzyskania renty rodzinnej. Na jego żądanie pracodawca powinien również skompletować dokumentację niezbędną do przyznania tego świadczenia oraz przekazać ją do ZUS.

Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nakładają na pracodawcę określone obowiązki w stosunku do uprawnionych członków rodziny, którzy mogą wystąpić o rentę rodzinną po zmarłym pracowniku. Na podstawie art. 125 ust. 1 tej ustawy jest on zobowiązany m.in. do poinformowania bezzwłocznie, po śmierci pracownika, pozostałej po nim rodziny o warunkach uzyskania tego świadczenia.

Możliwość uzyskania renty rodzinnej mają przede wszystkim dzieci własne zmarłego pracownika, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione. Renta przysługuje im do czasu osiągnięcia 16 lat, a jeśli się uczą – do ukończenia 25. roku życia. Prawo do tego świadczenia mogą mieć one również bez względu na osiągnięty wiek i pobieranie nauki, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia.

Prawo do renty rodzinnej, na zasadach przewidzianych dla dzieci własnych zmarłego pracownika, mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, przyjęte przez niego na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości i co najmniej na rok przed jego śmiercią. Świadczenie to przysługuje im wówczas, gdy nie mają prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, a jeśli rodzice żyją – pod warunkiem że nie mogą zapewnić im utrzymania. Rentę rodzinną uzyskają również wymienieni członkowie rodziny pracownika, jeśli ten był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Należy zaznaczyć, że uprawnieni członkowie rodziny zmarłego pracownika, którzy zamierzają ubiegać się o rentę rodzinną, mogą również zwrócić się do pracodawcy, aby ten przygotował wniosek o rentę rodzinną wraz z kompletem dokumentacji. Pracodawca nie może odmówić spełnienia takiego żądania.

Dariusz Noszczak, ekspert w zakresie emerytur i rent

Tagi: renta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34801 )
Array ( [docId] => 34801 )